YABANCILARIN İKAMET İZNİ BAŞVURULARI

Türkiye’de vize süresinden veya vize muafiyeti tanınan süreden veya 90 günden daha fazla kalacak olan yabancıların ikamet izni alması zorunludur. İkamet izin başvurularının bizzat yapılabilmesi veya başvuru sahiplerinin avukatları veya yasal temsilcileri tarafından yapılması mümkündür.

iş hukuku avukatı

İŞ HUKUKU AVUKATI KİMDİR? İŞ DAVALARI NELERDİR?

4857 Sayılı İş Kanunu ile işçiler ve işverenler arasındaki çalışma şartlarının ve çalışma ortamına ilişkin hak ve yükümlülüklerin düzenlenmesi amaçlanmıştır ve bu mevzuat iş hukuku avukatı çalışma alanına girmektedir.. İş Hukuku alanında en çok rastladığımız dava türleri şunlardır.

ücretsiz-izin

KORONAVİRÜS ( COVID-19 ) SÜRECİNDE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRIMI

Ücretsiz izin ile ilgili olarak 4857 Sayılı Kanunu’na geçici 10.madde eklenerek geçici bir istihdam güvencesi sağlanması amaçlanmıştır. 17.04.2020 tarihi itibariyle 3 ay süreyle istisna haricinde işçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilemeyeceği hükme bağlanmıştır.

TÜKETİCİ HAKLARI

Dünya üzerinde yaşanan Covid-19 Pandemisi sebebiyle, tüketici hakları konusunda birçok tüketici uyuşmazlığı meydana gelmiş tüketicilerin yoğun mağduriyetlerinin doğduğu durumlar ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, tüketici haklarının korunması için tüketicilerin Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru imkanı bulunmaktadır.

arabuluculuk

İHTİYARİ ARABULUCULUK

İhtiyari arabuluculuk kurumunun aksine Hukukumuzda işçi-işveren uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk başvurusu şu an dava şartı olarak uygulanmakta ve bu alanlarda arabulucu nezdinde anlaşma sağlanamazsa dava yoluna gidilebilmektedir.

KORONA VİRÜS ( COVİD 19 ) SEBEBİYLE ORTAYA ÇIKABİLECEK HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR VE ARABULUCULUK FAALİYETİ

Covid 19 sebebiyle yaşanan süreç neticesinde, gerek özel hukuka ilişkin sözleşmelerden kaynaklı bir takım uyuşmazlıkların, gerekse iş hukukuna ilişkin işçi-işveren uyuşmazlıklarının artacağı öngörülmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI VE ŞARTLARI

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma kararı aldıklarında boşanmaya ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmaları anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanmanın davasının şartlarına aşağıda detaylı olarak yer verilmektedir. Eşlerin 1 yıldır evli olmamaları halinde açılacak dava, anlaşmalı boşanma davası değil, çekişmeli boşanma davasıdır.

İPOTEK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İpotek , doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesi ve borcun ödenmemesi halinde, hak sahibine, alacağın teminatını teşkil eden taşınmazı yasal yollarla satışını gerçekleştirerek satış değerinden, alacağını elde etme yetkisi veren sınırlı bir ayni haktır.

ÇOCUĞUN İADESİ İÇİN ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ

Uluslararası çocuk kaçırma uzun geçmişe sahip bir problem olmakla beraber, uluslararası seyahatlerde sağlanan rahatlık, çok kültürlü evliliklerdeki artış ve boşanma oranlarındaki yükselişle birlikte, bu tür kaçırma vakalarının oranı hızla artmaya devam etmektedir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NE İLİŞKİN 20.02.2020 TARİHİNDE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu’nun Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapılması kabul edilmiş ve 20.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.