DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NE İLİŞKİN 20.02.2020 TARİHİNDE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

değerli konut vergisi

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NE İLİŞKİN 20.02.2020 TARİHİNDE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER NELERDİR?

07.12.2019 Tarihinde Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin Kanun (7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun )  Resmi Gazete’de yayınlanmış ve mülk sahiplerine bu düzenlemeye ilişkin tebligatlar gönderilmeye başlanmıştı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu’nun Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapılması kabul edilmiş ve 20.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE TABİ TAŞINMAZLAR

Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar “Değerli Konut Vergisi”ne tabi değildir. Ayrıca, kişi sadece Türkiye sınırları içerisindeki meskenleri için Değerli Konut Vergisi’nden sorumludur. Değerli konutun belediye sınırları içerisinde olup olmadığının da bir önemi yoktur.

Yapılan düzenleme ile, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek ve Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacaktır. Yani, Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde belirlenen değer hem emlak vergisine esas olacak, hem de değerli konut vergisine esas alınacaktır.

Meskenin miras, bağış  ya da kredi ile edinilmesinin, konutun boş ya da kirada olmasının bir önemi bulunmamaktadır, eğer kanundaki şartları taşıyorsa Değerli Konut Vergisi’ne tabi olacaktır.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN İSTİSNALARI

Kişinin 5 milyon TL üzeri değerde bir tane taşınmazı varsa değerli konut vergisinden sorumlu değildir. Kişinin 5 milyon TL üzerinde birden fazla değerli konutu varsa, bunlardan değeri düşük olan için değerli konut vergisi ödemeyecek, diğerleri için ödeyecektir.

Yapılan düzenleme ile;

TOKİ Başkanlığının sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların,

Tek meskeni olanların,

Birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı olanların en düşük değerli taşınmazı değerli konut vergisinden muaf olacaktır.

Paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacaktır.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN BAŞLAMA SÜRESİ

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2021’in başından itibaren başlayacaktır. Değerli Konut Vergisinin uygulanmasında, değişiklikten önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerler dikkate alınmayacaktır. Bu süreçte açılmış olan davalar konusuz kalacaktır.

Kanun yürürlüğe girmeden önce yıkım kararı alınan ancak ilgili yerel idarelerce yıkımı gerçekleştirilmeyen binalar, kanun yürürlüğe girdikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yıkılacaktır.

Detaylı bilgi ve hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki makaleye buradan; tüm makalelerimize ise buradan ulaşabilirsiniz.

Av.Arb.Şura ÇOKGÖR

Önceki yazı
CEZA YARGILAMASINDA BASİT YARGILAMA USULÜ NEDİR?
Sonraki yazı
ÇOCUĞUN İADESİ İÇİN ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ

WordPress Uzmanı: Buğra Yazar