DEĞERLİ KONUT VERGİSİ’NE İLİŞKİN 20.02.2020 TARİHİNDE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu’nun Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapılması kabul edilmiş ve 20.02.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.