arabuluculuk

İHTİYARİ ARABULUCULUK

İhtiyari arabuluculuk kurumunun aksine Hukukumuzda işçi-işveren uyuşmazlıkları ve ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk başvurusu şu an dava şartı olarak uygulanmakta ve bu alanlarda arabulucu nezdinde anlaşma sağlanamazsa dava yoluna gidilebilmektedir.