ücretsiz-izin

KORONAVİRÜS ( COVID-19 ) SÜRECİNDE ÜCRETSİZ İZİN KULLANDIRIMI

Ücretsiz izin ile ilgili olarak 4857 Sayılı Kanunu’na geçici 10.madde eklenerek geçici bir istihdam güvencesi sağlanması amaçlanmıştır. 17.04.2020 tarihi itibariyle 3 ay süreyle istisna haricinde işçilerin iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshedilemeyeceği hükme bağlanmıştır.