futbolcu alacaklarının tahsili

FUTBOLCU ALACAKLARININ HUKUKİ BOYUTU VE TAHSİL SÜRECİ

Futbolcu alacaklarının hukuki niteliği, genellikle “borç ilişkisi” veya “hizmet sözleşmesi” temelinde değerlendirilir. Profesyonel futbolcular ile kulüpler arasındaki ilişki, bir iş ilişkisi olarak kabul edilmektedir ve bu nedenle futbolcu alacakları da hukuki açıdan bir hizmet sözleşmesi çerçevesinde incelenir. Bu durum, futbolcuların kulüplere bağımlı bir şekilde sürekli hizmet sunması ve karşılığında ücret alması prensibine dayanır. Futbolcu alacaklarının tahsili sürecini bu kapsamda değerlendirmek gerekir.

Türki̇ye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri̇ Hakkinda Kanun MADDE 1 – Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir.

FUTBOLCU ALACAKLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

Futbolcuların hizmetleri karşılığında kulüplerden talep ettiği ücretler ve diğer kazançlar, hukuki açıdan hak ve yükümlülüklerin bir kombinasyonunu oluşturur. Bu alacaklar, futbolcuların profesyonel kariyerlerinin yönetimi açısından önemli bir yere sahiptir.

Futbolcu alacaklarının hukuki niteliği aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:

 • Hizmet Sözleşmesi Niteliği: Futbolcu ve kulüp arasındaki Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, temel olarak bir hizmet sözleşmesi niteliğindedir. Bu sözleşmeye göre futbolcu, kulüp için belirlenen hizmetleri sunmayı taahhüt ederken, kulüp de futbolcuya karşılığında ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu, iş hukuku kapsamında bir iş ilişkisi olarak değerlendirilir.
 • Borç İlişkisi: Futbolcu alacağı futbolcuların kulüplere karşı sahip olduğu alacak hakkını ifade eder. Futbolcu, kulüp tarafından sunulan imkanlarla hizmetlerini sunarken, kulüp de buna karşılık olarak ödemeleri yerine getirir. Bu, taraflar arasında bir borç ilişkisi oluşturur.
 • Ücret Alacakları: Futbolcuların temel alacakları, sözleşme gereği alacakları ücretlerdir. Aylık ücret, garanti ücret, maçbaşı ücreti gibi düzenli ödemeler, sözleşme gereği futbolcunun kazançları arasında yer alır. Bu ücretler, iş ilişkisi çerçevesinde ödenen karşılıklı alacaklar olarak kabul edilir.
 • Hak Talepleri: Futbolcu alacağı, futbolcuların sözleşmeye dayalı hak taleplerini ifade eder. Futbolcular, sözleşme kapsamında belirlenen şartları yerine getirerek karşılığını talep ederler. Bu, hukuki açıdan hak arama sürecini oluşturur.
 • İbraname ve Fesih: Bazı durumlarda futbolcular, sözleşmelerini sona erdirmek istediklerinde kulüp tarafından ibraname imzalamaya zorlanabilirler. Bu durum, futbolcu alacaklarının tahsilinden vazgeçmeleri karşılığında sözleşmeyi sonlandırmalarını ifade eder.

FUTBOLCU ALACAKLARININ ÇEŞİTLERİ

Profesyonel futbolcu alacağının kapsamı, futbolcular ile kulüpler arasında imzalanan Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri ile belirlenir. Bu sözleşmeler, futbolcuların kulüplerdeki hizmetleri karşılığında alacakları tüm ödemeleri ve kazançları düzenler. Futbolcu alacakları, futbolcuların performanslarına, kulüp başarısına ve sözleşme şartlarına göre çeşitlilik gösterebilir.

Futbolcu alacakları genel olarak şu kategoriler altında toplanabilir:

 1. Aylık Ücret: Profesyonel futbolcular, sözleşmelerine göre belirlenmiş düzenli aylık ücretler alırlar. Bu ücret, futbolcunun kulüpteki hizmetlerini karşılığında düzenli olarak aldığı temel maaşı ifade eder. Ücretin belirlenmesinde futbolcunun yetenekleri, deneyimi, pazar değeri ve kulübün mali durumu gibi faktörler etkili olabilir.
 2. Garanti Ücret: Bazı sözleşmelerde yer alan “garanti ücret” kavramı, futbolcunun minimum olarak alacağı ücreti ifade eder. Bu ücret, kulübün mali sıkıntı yaşaması durumunda dahi futbolcunun asgari gelirini teminat altına alır.
 3. İmza Ücreti (Peşinat): Futbolcular, yeni bir kulüple sözleşme imzaladıklarında, imza attıkları an itibarıyla almaya hak kazandıkları bir tür ödemedir. Bu, futbolcunun kulübe katıldığında veya sözleşme yenilediğinde önceden alacağı bir miktar parayı ifade eder.
 4. Maç başı Ücreti: Futbolcuların resmi maçlarda forma giymeleri karşılığında aldıkları ödemedir. Maç başı ücreti, futbolcunun maça çıktığı her seferinde ödenir ve performansa dayalı bir futbolcu alacağıdır.
 5. Primler: Başarıya dayalı olarak ödenen ödemelerdir. Ligde veya uluslararası turnuvalarda elde edilen galibiyetler, şampiyonluklar veya belirli sayıda gol atan futbolculara ödeme yapılabilir.
 6. Sponsorluk ve Ticari Gelirler: Bazı futbolcular, kulüp dışında sponsorluk anlaşmaları veya ticari faaliyetler ile de gelir elde edebilirler. Bu tür anlaşmalar, futbolcunun popülaritesi ve tanınırlığına bağlı olarak değişebilir.
 7. Transfer Ücretleri: Futbolcular, kulüpten kulübe transfer olduklarında, eski veya yeni kulüpten belirli bir transfer ücreti alabilirler. Bu ücret, futbolcunun transfer değeri, kontrat süresi ve diğer kulüp ile yapılan anlaşmalara bağlı olarak değişebilir.

Futbolcu alacağının kapsamı, kulüp yönetimi ve futbolcu arasında yapılan sözleşmeye ve ilgili futbol kurallarına göre belirlenir. Bu alacaklar, futbolcuların yaş, kariyer seviyesi, pazar değeri ve performansına göre büyük değişkenlik gösterebilir. Aynı zamanda futbolun büyümesi, küresel ilgi ve ekonomik faktörler de futbolcu alacaklarının karmaşıklığını artırmıştır. Bu sebeple spor hukukunda; bu konuda uzmanlaşmış Spor Hukuku Avukatı‘nın önemi artmıştır.

FUTBOLCU ALACAĞININ MUACCELİYETİ VE TALEP SÜRECİ

Profesyonel futbolcular arasındaki sözleşmelerden kaynaklanan alacaklar, belirli koşullar altında muaccel hale gelir ve futbolcu alacaklarının tahsilini talep etme hakkını elde eder. Futbolcu alacaklarının ne zaman muaccel hale geldiği ve nasıl talep edilebileceği, Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri ve uygulama prensipleri çerçevesinde şekillenir.

 • Muacceliyet Koşulları:

Futbolcu alacağının muaccel hale gelebilmesi için belirlenen tarih ya da ihtara dayalı koşullar gereklidir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 117. maddesine göre, belirli bir tarihe bağlanmış alacaklar için bu tarih muacceliyetin başlangıcıdır. Ancak belirli bir tarih belirlenmemişse, alacaklı tarafından ihtar yapılması gerekmektedir. Bu ihtar, borçluya alacağın talep edildiğini ve ödenmesi gerektiğini bildirir. Futbolcu alacaklarının tahsili için bu ihtarname ön koşuldur.

 • Alacak Kalemleri ve Muacceliyet Durumları:

Profesyonel futbolcuların kazançları çeşitli kalemler altında toplanır ve her bir alacak kaleminin muacceliyeti farklılık gösterebilir. Örneğin, aylık ücret, garanti ücret ve peşinat alacaklarının ödeme tarihleri genellikle sözleşmelerde belirlidir ve bu tarihlerde muacceliyet otomatik olarak gerçekleşir. Ancak maç başı ücretleri ve primler gibi performansa bağlı ödemelerin muacceliyeti önceden belirlenmemişse, ihtar çekilerek futbolcu alacaklarının tahsili için bu alacakların muaccel hale getirilmesi ve gerekebilir.

 • Futbolcu Alacakları İçin Talep Süreci:

Futbolcu alacaklarının talep edilebilmesi için muacceliyet koşullarının yerine getirilmesi sonrasında bir talep süreci başlar. Alacaklı taraf, muaccel hale gelen alacağın ödenmemesi durumunda, futbolcu alacaklarının tahsili için borçlu kulübe ihtarname çeker. İhtarname, borçluya alacağın ödenmesi gerektiğini ve buna dair yasal yükümlülüğü hatırlatır. Bu aşamada, kulübün ödemede bulunmaması durumunda hukuki adımlar atılmaya başlanır.

 • Para Cezaları ve Alacak İlişkisi:

Bazı durumlarda, kulüpler futbolculara para cezası uygulayarak bu cezaları futbolcuların kulüpten alacaklarından düşebilir. Ancak futbolcular, haklı gerekçelerle futbolcuya kesilen para cezasının iptalini talep edebilirler. Bu durumda, hukuki adımların atılması gerekebilir. Para cezalarının futbolcu alacaklarıyla ilişkisi, hukuki süreçler ve itiraz yolları dikkate alınarak hukuki destek alınmalıdır.

Sonuç olarak, futbolcu alacağının muacceliyeti ve futbolcu alacaklarının tahsili için talep süreci, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri çerçevesinde belirlenir. Futbolcuların haklarını korumak ve alacaklarını talep etmek için ihtar çekme, hukuki danışmanlık alma gibi adımlar önemlidir. Profesyonel futbolcuların alacaklarının doğru bir şekilde yönetilmesi, hukuki güvencenin sağlanması açısından spor hukuku avukatının desteği büyük önem taşır.

futbolcu alacağı

FUTBOLCU ALACAKLARININ TFF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU’NDA ÇÖZÜMÜ

Futbol dünyası, futbolcu ve kulüpler arasında doğan ihtilafların çözümü için uzun yıllardır farklı mekanizmalar geliştirmiştir. Türkiye’de ise bu tür ihtilafların çözümü için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK), bu alandaki temel çözüm mekanizmalarından biridir. Futbolcu alacaklarının TFF UÇK’da nasıl çözümlendiği ve bu sürecin detayları, hukuki düzenlemeler ve pratik uygulama üzerinden ele alınabilir.

 • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na Başvuru Şartları:

Futbolcu ve kulüp arasında sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların UÇK’da çözümlenmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. UÇK’nın yetki ve görevinin kabul edildiğine dair sözleşmede veya taraflar arasında yazılı bir anlaşmanın bulunması önemlidir. Ayrıca başvurunun zorunlu şartlarına uygun bir dilekçe ve eklerle yapılması gerekmektedir.

 • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Çözüm Süreci:

Futbolcu alacaklarının tahsili için başvuru yapıldıktan sonra, UÇK tarafından belirlenen zorunlu şartlara uygun bir dilekçe ve eklerle başvuru yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra, dilekçe karşı tarafa TFF tarafından tebliğ edilir. Taraflardan birinin duruşma talep etmesi durumunda, duruşma yapılması mecburidir. UÇK yargılaması, genel mahkemelerdeki yargılama sürelerine kıyasla daha hızlı sonuç verir. Ancak UÇK kararları ilamlı icra takibine konu edilemez.

 • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmesi:

Futbolcu alacaklarının tahsiline ilişkin UÇK kararlarının yerine getirilmesi için TFF’ye başvuru yapılabilir. TFF, UÇK kararını yerine getirmeyen tarafa idari yaptırım uygulayabilir. Bu süreç, UÇK kararının etkin bir şekilde uygulanması ve tarafların çözüme ulaşması açısından önemlidir.

Futbolcu alacağına ilişkin sorunların TFF UÇK’da çözümü, futbolcular ve kulüpler arasındaki ihtilafların hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesini amaçlar. TFF UÇK, uygulama detayları ve hukuki mevzuatla şekillenen bir mekanizmadır. Futbolcu ve kulüpler, futbolcu alacaklarının tahsili için bu mekanizmayı etkili bir şekilde kullanarak haklarını koruyabilir ve adil bir çözüme ulaşabilirler.

 • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Yetkisinin Değişimi:

Anayasa Mahkemesi tarafından 18.01.2018 tarihli kararla 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrası iptal edilmiştir. Bu iptal sonucunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) münhasır yetkisi kaldırılmıştır. Artık UÇK’nın yetkisi, tarafların karşılıklı kabulüne dayalıdır. Bu değişiklikle, futbolcu alacaklarının tahsilinden kaynaklanan ihtilafların UÇK nezdinde çözülme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

FUTBOLCU ALACAKLARI İÇİN GENEL MAHKEMELERDE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Futbolculuk faaliyetleri, futbolcuların kulüplerle yaptıkları sözleşmeler etrafında şekillenir ve bu sözleşmelerden kaynaklanan alacaklar, futbolcuların ekonomik haklarını temsil eder. Ancak, sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözüm mekanizmaları, zaman içinde çeşitlilik göstermiştir. Türkiye’de futbolcu alacaklarının tahsili için genel mahkemelerde dava açma hakkı ve mekanizması da önem taşır.

UÇK’nın yetkisinin değişmesiyle birlikte, futbolcular ve kulüpler, futbolcu alacğaından kaynaklanan ihtilafları UÇK dışında da çözüme kavuşturmak üzere genel mahkemelere başvurabilirler. Ancak, sportif cezalar ve yetiştirme tazminatı gibi belirli uyuşmazlık türleri istisna olarak UÇK nezdinde görülmeye devam eder.

 • Futbolcu Alacağı Görevli Mahkeme:

Futbolcu ve kulüp arasındaki sözleşmeler, hizmet sözleşmesi niteliği taşır. Bu durumda dahi, futbolcular 4857 Sayılı İş Kanunu’nun dışında bırakılmıştır. Bu sebeple, futbolcu ve kulüp arasındaki uyuşmazlıklarda ve futbolcu alacağı görevli mahkeme, kulübün hukuki statüsüne göre belirlenir. Eğer futbol kulübü bir şirket statüsünde ise futbolcu alacağı görevli mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi, dernek statüsünde ise futbolcu alacağı görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi yetkilidir.

 • Genel Mahkemelerde Dava Açma Süreci:

Futbolcu alacaklarının tahsili ihtilaflarında genel mahkemelere dava açmak isteyen taraf, öncelikle dava dilekçesi hazırlar. Bu dilekçede, ihtilafın konusu, tarafların talepleri ve dayanakları ayrıntılı şekilde belirtilir. Dava dilekçesi, görevli mahkemeye sunulur ve süreç başlar. Türkiye’de dava açma süreci ile ilgili detaylı bilgi edinmek için Türkiye’de Dava Takibi sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • İlamlı İcra Takibi ve TFF Başvurusu:

Futbolcu alacağı görevli mahkemelerde alınan kararlar, borçlu aleyhine ilamlı icra takibi yapılmasını sağlar. Bu süreçle birlikte, futbolcu alacağının tahsili için ilamın icra edilmesi mümkün olabilir. Ayrıca, UÇK kararları yerine getirilmeyen taraflar için TFF’ye başvurulabilir ve TFF tarafından idari yaptırım uygulanabilir.

Sonuç olarak; Futbolcu alacaklarının tahsili, artık UÇK’nın münhasır yetkisinin kalkmasıyla genel mahkemelerde çözüme kavuşturulabilir. Futbolcular ve kulüpler, tarafların haklarını ve taleplerini en etkin şekilde savunabilmek ve çözüme kavuşturabilmek adına genel mahkemelerde dava açma hakkını kullanabilirler. Bu süreç, futbolcu alacaklarının adil ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasına olanak tanır.

FUTBOLCU ALACAKLARININ TAHSİLİ İÇİN İCRA SÜRECİ

Futbolculuk faaliyetlerinin hukuki boyutunda önemli bir yer tutan konulardan biri de futbolcu alacaklarının tahsili için icra takibi sürecidir. Futbolculuk sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların tahsili ve futbolcu alacağı için haciz uygulanması amacıyla icra takibi yoluna başvurulabilir.

 • İlamsız İcra Takibi ve Alacakların Dayanağı:

Türk hukuk sisteminde, icra takibi süreci, alacaklı tarafından borçluya karşı ilamsız olarak başlatılabilir. Ancak bu takibin sağlıklı yürümesi için alacağın dayanağına ihtiyaç vardır. Futbolcu alacaklarının dayanağı, futbolcu ve kulüp arasında imzalanan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, futbolcunun hak ve yükümlülüklerini düzenler ve kulüp tarafından futbolcuya ödenecek ücretleri içerir.

 • İlamsız İcra Takibinin Başlaması ve İtiraz:

Alacaklı, alacağının vadesinin gelmiş olması durumunda ilamsız icra takibi başlatabilir. Ancak vadesi belirtilmemiş futbolcu alacaklarının tahsili için öncelikle borçlu kulübe ihtar çekip, ihtarın cevapsız kalmasını beklemek gerekebilir. İlamsız icra takibinde, borçlu kulübe ödeme emri tebliğ edilir. Kulüp, ödeme emrine itiraz etmezse takip kesinleşir. Ancak genellikle kulüpler, icra takibine itiraz ederler ve bu takibi durdururlar. Takibin durması ile futbolcu alacağı için haciz uygulaması yapılamaz.

 • İtirazın İptali Davası ve Genel Mahkemeler:

İcra takibine yapılan itirazın gerekçesi ne olursa olsun, alacaklı tarafından takibin devam edebilmesi için dayanak belge sunması gerekecektir. İtirazın iptali davası, genel mahkemelerde açılan bir davadır. Bu dava, itirazın haksız ve kötü niyetli bulunması durumunda alacak miktarının %20’sinden az olmamak üzere icra inkâr tazminatına hükmedebilir. İtirazın iptali davası sonucunda mahkeme tarafından itirazın kaldırılması kararı verilirse, icra takibi kesinleşir. Türkiye’de icra prosedürü ile detaylı bilgi edinmek için TÜRKİYE’DE İCRA İFLAS HUKUKU sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • İcra Takibinin Kesinleşmesi ve Futbolcu Alacağı İçin Haciz İşlemleri:

İcra takibine itiraz edilmez veya itiraz mahkeme tarafından kaldırılır veya iptal edilirse, icra takibi kesinleşir. Bu aşamadan sonra futbolcu alacağının tahsili için icra dairesine talepte bulunulur ve futbolcu alacağı için haciz işlemlerine başlanabilir. Bu süreç, alacağın tahsil edilmesi amacıyla borçlu kulüpteki mal varlığının haczini içerir.

Özetle; Futbolcu alacaklarının tahsili için ilamsız icra takibi, alacakların dayanağına bağlı olarak başlatılabilir. İcra takibine itiraz edilmesi durumunda, dayanak belgesi sunularak itirazın iptali davası açılabilir. Bu süreç, futbolculuk faaliyetlerinin hukuki boyutunda alacakların tahsil edilmesi için etkin bir yol sunar. Futbolcular ve kulüpler, alacaklarının tahsili için ilamsız icra takibi yolunu kullanarak haklarını koruyabilir ve alacaklarını tahsil edebilirler.

FUTBOLCU ALACAĞI İÇİN HACİZ SÜRECİNDE FUTBOLA ÖZGÜ HACİZ YÖNTEMLERİ

Futbolculuk faaliyetlerine dair alacakların tahsil edilmesi, hukuki süreçleri ve uygulamalarıyla oldukça çeşitli ve özgün bir alanı kapsar. İcra takibinin kesinleşmesi sonrası gerçekleştirilen haciz işlemleri, futbolculuk alanının özgün koşulları ve yapısı göz önünde bulundurularak ele alınmalıdır.

Futbolcu alacaklarının tahsili, takibin türüne göre farklı yöntemlerle gerçekleşebilir. Ancak takip kesinleştikten sonra, yani borçlu tarafın itirazının kaldırılması veya mahkeme tarafından itirazın iptali sonucunda icra takibi kesinleştiğinde, futbolcu alacağı için haciz işlemleri devreye girer. Bu aşamada, alacağın dayanağını oluşturan sözleşmeler ve belgeler temel alınır.

Futbolun özgün yapısı ve işleyişi, haciz işlemlerine de yansır. Futbolcu alacağı için haciz yöntemlerinden futbola özgü uygulamada en çok tercih edilenler aşağıdaki gibidir:

 • Fikri ve Sınai Hakların Haczi: Futbol kulüplerinin sahip olduğu fikri ve sınai haklar da tahsilat süreçlerinde haczin uygulandığı alanlardan biridir. Kulüplerin Türk Patent ve Marka Kurumu’na yazı yazarak fikri ve sınai haklarına haciz koydurması, alacak tahsilinde kullanılan bir yöntemdir.
 • Sponsor Firmalar ve İhbarlar: Futbol kulüplerinin sponsorluk anlaşmalarından doğan alacaklarını tahsil etmek için sponsor firmalara haciz ihbarnamesi gönderilmesi de sıkça kullanılan bir uygulamadır. Kulüpler, bu şekilde sponsor firmaların hesaplarındaki tutarları haczedebilirler.
 • Hasılat Haczi ve Bonservis Ücretleri: Futbolculuk faaliyetlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri maç gelirleridir. Kulüpler,  Passolig veya kulüplere bağlı iştiraklere müzekkere göndererek hasılat haczi yapabilirler. Ayrıca kulüplerin satışını yaptığı futbolcuların alacakları için bonservis bedeli ile bonservis alan kulübe de haciz müzekkeresi gönderilebilir.

Futbolculuk faaliyetlerinden kaynaklanan alacakların tahsili, özgün yapıya sahip futbol dünyasının özel koşullarını göz önünde bulundurarak gerçekleşir. Bu sebeple spor hukuku avukatından destek almak olası bir hak kaybını önleyecektir.

spor hukuku avukatı

FUTBOLCU ALACAĞI SEBEBİYLE TRANSFER YASAĞI

Futbolculuk faaliyetleri, alacak tahsilatı konusunda özgün hukuki ve idari süreçleri beraberinde getirir. Futbolculuk alacaklarının ödenmemesi durumunda futbolcuların başvurabileceği yaptırım yöntemlerinden biri de transfer yasağıdır. Transfer yasağı, borçlu kulübün transfer faaliyetlerini kısıtlayarak alacağın tahsilini sağlama amacı taşır.

Futbolculuk alacaklarının ödenmemesi durumunda alacaklı futbolcu, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) yazılı olarak başvurarak kulübe yaptırım uygulanmasını talep edebilir. TFF tarafından uygulanan en etkili idari yaptırım, transfer yasağı olarak bilinir. Transfer yasağı, kulüplerin transfer ettikleri futbolcuların sözleşmelerinin TFF tarafından tescil edilmesine engel olur.

TFF tarafından transfer yasağı uygulanabilmesi için alacaklı futbolcunun öncelikle futbolcu alacaklarının tahsili için icra takibi başlatmamış olması gerekmektedir. İcra takibi başlatıldıktan sonra, borçlu kulüp bu durumu TFF’ye ispat ederse transfer yasağı uygulanamaz. Ancak kulüp, icra takibi başlatıldığını TFF’ye bildirmediyse, TFF bu durumu önceden araştıramaz.

TFF tarafından uygulanan transfer yasağının süresi, olayın niteliğine ve kulübün geçmişteki benzer durumlarına göre değişebilir. TFF aynı zamanda alacak tahsilatı konusunda kulüplere ihtar, kınama ve para cezası gibi farklı idari yaptırımlar da uygulayabilir. Bu yaptırımlar, kulüpleri alacaklarını ödemeye yönlendirmek ve futbolcuların haklarını korumak amacını taşır.

Bazı durumlarda futbolcular, kulüple karşılıklı anlaşarak alacaklarından vazgeçmeye zorlanabilirler. Kulüp ile anlaşarak alacaklardan feragat etme, çözüm yollarından biri olarak öne çıkar. Ancak bu tür anlaşmaların hukuki geçerliliği ve sonuçları konusunda futbolcuların ve kulüplerin dikkatli olmaları önemlidir.

Futbolculuk alacakları ve transfer yasağı, futbolun özgün yapı ve düzenine göre şekillenen hukuki ve idari süreçlerdir. Transfer yasağı, futbolcu alacaklarının tahsilinin sağlanması amacıyla etkili bir yaptırım yöntemi olarak öne çıkar. Futbolcuların ve kulüplerin haklarını korumak ve alacak tahsilatını güvence altına almak için bu tür süreçlerin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesi önemlidir.

FUTBOLCU ALACAKLARINDA İBRANAME ZORLAMASI

Futbolcu alacağı söz konusu olduğunda, bazen futbolcular, kulüple yaşadıkları sorunları çözmek amacıyla zorlu bir tercihle karşı karşıya kalabilirler. Bu noktada, futbolcular istemedikleri hükümleri içeren ibranameleri imzalamaya zorlanabilirler. İbranameler, genellikle futbolcuların vadesi geçmiş alacaklarından kısmen ya da tamamen vazgeçtiklerini beyan etmelerini içerir.

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) ve TFF Tahkim Kurulu’nun münhasır yetkisinin Anayasa Mahkemesi kararıyla kaldırılmasının ardından, futbolcu alacakları için genel mahkemelerde dava açılabilmektedir. Bu gelişme, futbolculara ibranameyle vazgeçtikleri alacaklarına geri dönme fırsatı sunar hale gelmiştir.

Genel mahkemelerde açılan davaların ve Yargıtay’ın emsal kararlarının sonuçlarına göre, ibraname zorlaması sonucu futbolcu alacaklarının tahsilinden feragat etmek zorunda kalan futbolcular, ibranamelerin geçersiz kılınması yoluyla geçmişe dönük alacaklarını tahsil etme imkanı bulabilirler.

Futbolcuların; futbolcu alacaklarının tahsili süreci, bazen zorlu hukuki tercihler gerektirebilir. İbraname zorlaması sonucu alacaklarından feragat eden futbolcular için genel mahkemelerde açılan davalar, adaletin yerine gelmesi ve geçmişe dönük alacak tahsilatı açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. .

PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİ SONLANDIRAN İBRANAMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE GEÇERLİLİK KOŞULLARI

Profesyonel futbolcuların kulüpleriyle aralarındaki ilişkinin sonlandırılması, genellikle karşılıklı anlaşmayla gerçekleşmektedir. Bu sonlandırma sürecinde kullanılan araçlardan biri de “ibra sözleşmesi” olarak adlandırılan yöntemdir.

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı‘nın 26. maddesinde düzenlenen bu yöntem, futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşmenin sona erdiği bir anlaşmadır. Ancak, bu tür anlaşmaların geçerli olabilmesi için belirli hukuki şartlar ve koşullar bulunmaktadır.

Talimatta, ibra sözleşmesinin geçerliliği için belirli bir şekil veya prosedür öngörülmemiştir. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) nezdinde geçerliliğini sağlamak için özel bir formalite gerekmemektedir. Ancak, profesyonel futbolcu sözleşmesi iş ilişkisi niteliği taşıdığından, uyuşmazlıkların çözümünde Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) yer alan hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler uygulanmaktadır.

Profesyonel futbolcu sözleşmesini sonlandıran ibra sözleşmesinin geçerliliği, TBK’nın 420. maddesinde belirtilen koşullara uygun olması gerekmektedir. Bu maddeye göre:

 • İbraname yazılı olarak düzenlenmelidir.
 • İbra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden en az bir aylık süre geçmiş olmalıdır.
 • İbra konusu alacağın türü ve miktarı ibranamede açıkça belirtilmelidir.
 • Ödeme, tam ve banka aracılığıyla yapılmalıdır.

Bu koşulların sağlanmaması durumunda, ibra sözleşmesi geçersiz kabul edilir. Dolayısıyla, futbolcu ve kulüp arasındaki ilişkinin sona ermesini sağlayan ibra sözleşmesi, yukarıdaki maddelerde belirtilen şartlara uygun şekilde düzenlenmelidir. Aksi halde, futbolcunun geçmiş alacaklarını feragat ettiğini beyan ettiği bir ibraname, hukuki olarak geçerli olmayacaktır.

Sonuç olarak, profesyonel futbolculuk sözleşmelerini sonlandıran ibra sözleşmeleri, belirli hukuki şartlara uygun olarak düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. TBK’nın 420. maddesinde belirtilen koşullara dikkat ederek hareket eden futbolcular ve kulüpler, geçerli bir ibra sözleşmesi imzalayarak alacakların feragat edilmesi sürecini hukuki açıdan sağlam temellere dayandırabilirler.

PROFESYONEL FUTBOLCUYA KESİLEN PARA CEZASININ İPTALİ VE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ

Futbol kulüplerinin profesyonel futbolcularına uyguladığı para cezaları, genel mevzuatta veya Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Talimatlarında özel bir düzenleme barındırmamaktadır. Bu tür para cezalarının geçerli olabilmesi için bazı hukuki şartlar ve temeller gerekmektedir.

Kulüpler, futbolcuya kesilen para cezasının iptalinden kaçınmak ve cezayı geçerli kılabilmek için aşağıdaki unsurlara dayanmalıdır:

 • Kulüplerin, Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transfer Talimatı’nın 24. maddesinin c ve d bentlerine uygun olarak düzenlediği iç yönetmelikler veya disiplin talimatlarına,
 • Kulüpler ile futbolcular arasında imzalanan Profesyonel Futbolcu Sözleşmeleri’nde yer alan hükümlere dayanmalıdır.

Kulüplerin sonraki sezon uygulamak üzere düzenlediği iç yönetmeliklerin ve disiplin talimatlarının geçerlilik kazanabilmesi için, sezonun başlamasından en az bir hafta önce TFF’ye gönderilip tescil edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu iç yönetmelikler ve talimatların futbolculara noter aracılığıyla veya imza karşılığında tebliğ edilmesi de zorunludur. Ancak bu formaliteleri yerine getirmeyen kulüplerin kestiği para cezalarının hukuki dayanağı olmayacaktır.

Uygulamada kulüpler, TFF’ye teslim ettikleri disiplin yönetmelikleri evraklarını kayıt altına almakta ve futbolculara özel tebliğ evraklarıyla iletmektedirler. Özellikle yabancı futbolculara, disiplin yönetmeliklerinin tercüme edilmiş versiyonları sunularak tebliğ edilmektedir.

Futbolcuya kesilen para cezasının iptalini sağlamak için, çoğunlukla kulüp ile sözleşmeleri sona erdikten sonra itiraz etmekte ve bu para cezalarının geçerliliği veya hukuki dayanağı konusunda taleplerde bulunmaktadır. Bu tür durumlar için genel mahkemelerde dava açılabileceği gibi, UÇK ve TFF Tahkim Kurulu’na başvurularak da hukuki süreç başlatılabilmektedir.

Sonuç olarak, profesyonel futbolculara kesilen para cezalarının hukuki dayanağının olması için iç yönetmelik ve sözleşme hükümlerine uygunluk sağlanmalıdır. Bu çerçevede, futbolcuların haklarını korumak ve hukuki temellere dayalı bir süreç izlemek önemlidir.

Diğer makalelerimizi buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Önceki yazı
Şirketler Hukukunun Önemi Ve Uygulanışı
Sonraki yazı
İzale i Şuyu Davası Nasıl Açılır?
keyboard_arrow_up