yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA VE 1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ

Uluslararası çocuk kaçırma, bir ebeveyn veya velayet hakkına sahip olan kişi tarafından çocuğun yasadışı olarak başka bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulmasıdır. Bu durum, aile hukuku ve uluslararası hukuk alanında hassas bir konudur ve maalesef birçok aile için acı verici sonuçlara yol açabilir.

Çocukların korunmasını ve uluslararası çocuk kaçırma vakalarının çözümüne hukuki bir düzen getirmek belirlilik ve çocukların üstün yararının korunmasını sağlar. Bu kanunlar, çocuk kaçırmanın önlenmesi, yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi ve çocukların çıkarlarının gözetilmesi konularında rehberlik eder. Bu nedenle, çocukların korunması ve kaçırılmaların engellenmesi amacıyla birçok ülke, 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi’ni kabul etmiştir.

Türkiye’nin de taraf olduğu 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi’ne taraf olan ve Türkiye ile arasında sözleşmenin yürürlükte olduğu taraf devletlerin listesi aşağıda paylaşılmıştır.

Uluslararasi Çocuk Kaçirmanin Hukuki̇ Veçheleri̇ne Dai̇r Lahey Sözleşmesi̇’ni̇n Devleti̇mi̇z İle Arasinda Yürürlükte Olduğu Taraf Devletler
 1. Andorra
 2. Almanya
 3. Amerika Birleşik Devletleri
 4. Arjantin
 5. Arnavutluk
 6. Avustralya
 7. Avusturya
 8. Bahamalar
 9. Belarus (Beyaz Rusya)
 10. Belçika
 11. Belize
 12. Bosna Hersek
 13. Brezilya
 14. Bulgaristan
 15. Burkina Faso
 16. Çek Cumhuriyeti
 17. Çin Halk Cumhuriyeti (sadece Hong Kong ve Makau Özerk Bölgesinde)
 18. Danimarka
 19. Dominik Cumhuriyeti
 20. Ekvator
 21. El Salvador
 22. Estonya
 23. Fiji
 24. Finlandiya
 25. Fransa
 26. Guatemala
 27. Güney Afrika
 28. Gürcistan
 29. Hırvatistan
 30. Hollanda
 31. Honduras
 32. İngiltere
 33. İrlanda
 34. İspanya
 35. İsrail
 36. İsveç
 37. İsviçre
 38. İtalya
 39. İzlanda
 40. Japonya
 41. Kanada
 42. Karadağ
 43. Kazakistan
 44. Kolombiya
 45. Kosta Rika
 46. Kuzey Makedonya
 47. Letonya
 48. Litvanya
 49. Lüksemburg
 50. Macaristan
 51. Malta
 52. Meksika
 53. Moldova
 54. Monako
 55. Morityus (Mauritius)
 56. Nikaragua
 57. Norveç
 58. Özbekistan
 59. Panama
 60. Paraguay
 61. Peru
 62. Polonya
 63. Portekiz
 64. Romanya
 65. Rusya
 66. Saint Kitts ve Nevis
 67. San Marino
 68. Seyşeller
 69. Sırbistan
 70. Slovakya
 71. Slovenya
 72. Sri Lanka
 73. Şili
 74. Tayland
 75. Trinidad ve Tobago
 76. Türkmenistan
 77. Ukrayna
 78. Uruguay
 79. Venezuela
 80. Yeni Zelanda
 81. Yunanistan
 82. Zimbabve

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKÎ YÖN VE KAPSAMINA DAİR KANUN

MADDE 2 – (1) Bu Kanun, bir kişiye veya bir kuruma tek başına veya birlikte kullanılmak üzere tevdi edilmiş bulunan ve yer değiştirmenin veya alıkonulmanın gerçekleştiği sırada fiilen kullanılmakta olan velâyet veya şahsî ilişki kurulması haklarının ihlâlinden hemen önce mutat meskeninin bulunduğu taraf ülkelerden birinde bulunan çocuklara uygulanır.

1980 TARİHLİ LAHEY ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR SÖZLEŞME

Birçok ülke, bu konuda en yaygın olarak kullanılan hukuki belge olan 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Lahey sözleşmesi çocuğun iadesi ve çocuk kaçırmanın hukuki yönlerini düzenleyen uluslararası bir anlaşmadır ve 100’den fazla ülke tarafından imzalanmıştır.

Lahey Sözleşmesi, çocuğun anlaşmazlık konusu olduğu ülkede alınan bir kararın diğer ülkelerde de tanınmasını ve uygulanmasını sağlar. Örneğin, bir çocuğun velayet hakkıyla ilgili bir karar verildiği ülkede çocuk kaçırılırsa, Lahey sözleşmesi çocuğun iadesi ve velayet davasının orada görülmesini sağlar.

Lahey Sözleşmesi’ne göre, yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi sürecinde, hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmek büyük önem taşır. Kaçırılan çocuğun geri getirilmesi, genellikle yetkili makamların işbirliği ve koordinasyonuyla gerçekleştirilir. Bu, çocuğun çıkarlarının ve güvenliğinin gözetildiği bir süreçtir.

Çocuğun yurtdışına kaçırılması ve uluslararası çocuk kaçırmaya dair sözleşmeler ve kanunlar, çocuğun çıkarlarının korunmasını ve en iyi çözümün bulunmasını hedefler. Bu nedenle, çocuğun ruh sağlığı, güvenliği ve refahı, her zaman öncelikli olarak ele alınır. Kanunlar, çocuk kaçırma vakalarında etkili iletişim, arabuluculuk, anlaşmazlık çözümü ve diğer alternatif yöntemlere de yer verir.

Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanunlar, aşağıdaki hususları içerir:

 • Çocuğun geri getirilmesi: Eğer bir çocuk mutad meskeninden başka bir ülkeye götürülür veya alıkonulursa, kanunlar, çocuğun geri getirilmesini sağlamak amacıyla hızlı hareket edilmesini gerektirir. Yetkili makamlar arasında işbirliği ve iletişim önemlidir.
 • Çocuğun çıkarlarının gözetilmesi: Kanunlar, çocuğun çıkarlarının korunmasını ve en iyi çözümün bulunmasını amaçlar. Çocuğun fiziksel ve ruhsal refahının sağlanması, eğitimine devam etmesi ve sosyal ilişkilerini sürdürebilmesi önemlidir.
 • Mahkeme süreçleri: Uluslararası çocuk kaçırma vakalarında, mahkeme süreçleri karmaşık olabilir. Kanunlar, çocuğun durumunu değerlendirmek ve çocuğun çıkarlarına en uygun kararı vermek için mahkemelerde özel prosedürlerin uygulanmasını sağlar.
 • İade prosedürleri: Kanunlar, yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi için özel prosedürlerin belirlenmesini sağlar. Bu prosedürler, yetkili makamlar arasında hızlı ve etkili bir şekilde iletişim ve işbirliği yapılmasını hedefler.
 • Önleyici tedbirler: Kanunlar, çocuğun yurtdışına kaçırılmasını önlemek amacıyla önleyici tedbirlerin alınmasını teşvik eder. Bu tedbirler arasında, çocuğun seyahatine ilişkin kısıtlamalar, velayet belgelerinin denetimi ve ebeveynler arasında iletişimi kolaylaştıran önlemler yer alabilir.

1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi çocukların korunması ve çıkarlarının gözetilmesi açısından önemli bir mevzuattır. Bu sözleşme, uluslararası işbirliğini teşvik eder ve uluslararası çocuk kaçırma vakalarının çözümü için etkili mekanizmalar sunar. İlgili ülkeler arasında bilgi paylaşımı, hukuki yardımlaşma ve koordinasyon sağlanır. Bu sayede, çocukların güvenliği ve çıkarları en üst düzeyde korunur.

1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi için uluslararası standartların oluşturulmasını sağlar. Bu sayede, ülkeler arasında tutarlı bir yaklaşım ve işbirliği sağlanır. Ayrıca, bu sözleşme, çocuğun doğru bir şekilde tanımlanması, velayet hakkının belirlenmesi ve çocuğun uygun bir ortamda yetişmesini temin eder. Velayet hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Özellikle Lahey Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar, çocuğun kaçırıldığı ülke ve çocuğun geri götürüldüğü ülke arasında hızlı ve etkili bir işbirliği sağlar. Yetkili makamlar arasında bilgi paylaşımı, kanıtların toplanması ve çocuğun geri getirilmesi süreçlerini hızlandırır.

Ancak, uluslararası çocuk kaçırma durumlarında hukuki süreçler karmaşık olabilir ve zaman alabilir. Her vakada farklı faktörler ve hukuki karmaşıklıklar bulunabilir. Bu nedenle, bu tür durumlarla karşılaşan ailelerin hukuki danışmanlık alması ve yetkili makamlarla etkili iletişim kurması önemlidir.

lahey sözleşmesi çocuğun iadesi

YURTDIŞINA KAÇIRILAN ÇOCUĞUN İADESİNDE 1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ’NİN ÖNEMİ

1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi çocuk kaçırmanın uluslararası hukuki yönlerini düzenleyen ve çocukların korunmasını amaçlayan önemli bir uluslararası anlaşmadır. Bu sözleşme, çocuğun kaçırıldığı ülkede verilen bir kararın diğer ülkeler tarafından tanınmasını ve uygulanmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Lahey Sözleşmesi’nin önemine dair bazı noktalar:

 • Çocukların Korunması: Sözleşme, çocuk kaçırmanın önlenmesi ve yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi yoluyla çocukların korunmasını amaçlar. Çocukların fiziksel ve ruhsal refahı, güvenliği ve çıkarları sözleşmenin merkezinde yer alır.
 • Uluslararası İşbirliği: Sözleşme, üye ülkeler arasında uluslararası işbirliğini teşvik eder. Yetkililer arasında bilgi paylaşımı, hukuki yardımlaşma ve koordinasyon sağlanır. Bu sayede, çocuk kaçırma vakalarının etkili bir şekilde çözülmesi ve çocukların geri getirilmesi süreci hızlandırılır.
 • Hızlı ve Etkili Çözüm: Sözleşme, çocuğun iadesi davası ve sürecinde hızlı ve etkili bir çözümün sağlanmasını hedefler. Yetkililerin işbirliği yaparak çocuğun güvenli bir şekilde geri getirilmesi için gereken adımların atılması sağlanır. Bu, çocuğun çıkarlarının gözetildiği bir süreçtir.

1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI

1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi, çocuk kaçırmanın kapsamını ve uygulama alanını belirlemektedir. Sözleşmenin kapsamına dair bazı önemli noktalar:

 • Kaçırmanın Tanımı: Sözleşme, çocuğun yasadışı olarak başka bir ülkeye götürülmesi veya alıkonulması durumlarını kapsar. Bu durumlar, velayet hakkına sahip olan ebeveynler arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda gerçekleşebilir.
 • Sözleşmeye Taraf Ülkeler: Sözleşme, 100’den fazla ülke tarafından imzalanmış ve kabul edilmiştir. Taraf ülkeler, sözleşmenin hükümlerini ulusal hukuklarına dahil ederler ve bu doğrultuda uygulama yaparlar.
 • Geri Getirme Yükümlülüğü: Sözleşme, çocuğun kaçırıldığı ülkede verilen bir kararın diğer ülkeler tarafından tanınmasını ve çocuğun en kısa sürede geri getirilmesini öngörür. Bu, kaçırılan çocuğun velayet davasının başladığı ülkede görülmesini sağlar.

ÇOCUĞUN YURTDIŞINA KAÇIRILMASI DURUMUNDA 1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI

Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi, taraf ülkeler için hukuki bağlayıcılığı olan bir uluslararası anlaşmadır. Sözleşmenin hukuki bağlayıcılığına dair bazı önemli noktalar:

 • Taahhüt Edilen Hükümlerin Uygulanması: Taraf ülkeler, sözleşmenin hükümlerini kabul etmek ve uygulamak konusunda taahhütte bulunurlar. Lahey sözleşmesi çocuğun iadesi sürecine dair hükümler içerir. Bu, sözleşmenin hükümlerinin ülkelerin iç hukukunda yer almasını ve uygulanmasını gerektirir. Taraf ülkeler, yerel mahkemelerin sözleşme hükümlerini etkin bir şekilde uygulamasını sağlamakla yükümlüdür.
 • Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Uygulanması: Sözleşme, çocuğun kaçırıldığı ülkede verilen bir mahkeme kararının diğer ülkeler tarafından tanınmasını ve uygulanmasını hedefler. Bu, çocuğun geri getirilmesi ve velayet davasının çözümü için verilen mahkeme kararlarının taraf ülkelerde geçerlilik kazanmasını sağlar. Bu sayede, çocuğun çıkarlarına en uygun kararların uygulanması amaçlanır.
 • Hukuki İşbirliği: Sözleşme, taraf ülkeler arasında hukuki işbirliğini teşvik eder. Bu işbirliği, uluslararası çocuk kaçırma vakalarının etkin bir şekilde çözülmesi için önemlidir. Taraf ülkeler, merkezi otoriteleri aracılığıyla birbirleriyle bilgi paylaşımı yapar, hukuki yardımlaşma sağlar ve koordinasyonu artırır. Bu da yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi sürecini güvenli ve hızlı bir şekilde yapılmasını sağlar.
 • Hukuki Yaptırımlar: Sözleşme, taraf ülkelerin sözleşme hükümlerine uymayan kişilere karşı hukuki yaptırımlar uygulamasını öngörür. Bu, sözleşme hükümlerine aykırı davranan kişilerin cezalandırılmasını ve çocuğun en iyi çıkarlarının korunmasını sağlar.

1980 tarihli Lahey Sözleşmesi uyarınca yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesine ilişkin davalar hakkında AİHM içtihatlarının incelendiği “Uluslararası Çocuk Kaçırma AİHM İçtihatları sayfamızı inceleyebilirsiniz.

1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ ÇOCUĞUN İADESİNE DAİR DÜZENLEMELER

Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi, çocuk kaçırmanın önlenmesi ve çocukların korunması konusunda uluslararası düzeyde önemli bir adım olmuştur. Taraf ülkelerin hukuki bağlayıcılığı sayesinde çocuk kaçırma vakalarının etkin bir şekilde çözülmesi ve çocukların çıkarlarının korunması amaçlanmaktadır. Sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı, çocuk kaçırma vakalarının uluslararası düzeyde daha etkili bir şekilde ele alınmasını sağlar. Bu sayede, çocuğun yurtdışına kaçırılması durumunda çocuğun iadesi davasının hızlı bir şekilde görülmesi ve velayet davalarının adil bir şekilde çözülmesi mümkün olur.

Taraf ülkeler, sözleşmeye taraf oldukları için bu hükümleri yerine getirme yükümlülüğüne sahiptir. Uluslararası hukukun bir parçası olan sözleşme, ülkeler arasında eşitlik ilkesine dayanır ve tarafların haklarını ve çocukların çıkarlarını korur.

Sözleşmenin hukuki bağlayıcılığı, yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi vakalarında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesini sağlar. Taraf ülkeler arasında bilgi paylaşımı, kanıtların sunumu, velayet davalarının koordinasyonu gibi önemli adımlar atılır. Bu şekilde, çocuğun güvenliği ve refahı ön planda tutularak en iyi kararların alınması ve uygulanması sağlanır.

Sözleşme, uluslararası çocuk kaçırma vakalarının hukuki yönlerini düzenleyerek uluslararası toplumda bir standart oluşturmuştur. Bu sayede, çocuk kaçırma vakalarıyla ilgili hukuki süreçler ve çocuğun iadesi davası daha tutarlı, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülür. Taraf ülkelerin taahhütleri ve işbirliği, çocukların korunmasını ve en iyi çıkarlarının gözetilmesini sağlar.

Sonuç olarak, 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi’nin hukuki bağlayıcılığı, çocuk kaçırma vakalarının uluslararası düzeyde etkili bir şekilde çözülmesini ve çocukların korunmasını amaçlar. Taraf ülkelerin taahhütleri ve işbirliği sayesinde çocuklar için daha güvenli bir dünya oluşturulması hedeflenir.

1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ UYARINCA ÇOCUĞUN İADESİ DAVASININ BAŞVURU ŞARTLARI

Çocuğun yurtdışına kaçırılması durumunda çocuğun iadesi davası açabilmek için yapılacak başvurular, çocuğun kaçırıldığı veya tutulduğu ülkenin merkezi otoritesine yapılır. Türkiye’de başvuruları kabul eden ve işleme alan birim Merkezi Otorite’dir. Başvuruyu yapan kişi, çocuğun kaçırıldığı veya tutulduğu ülkede resmi belgelere sahip olmalı ve başvuru sürecinde gerekli bilgileri ve belgeleri sunmalıdır.

Merkezi Otorite, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirir ve çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek karar verir. Bu süreçte, çocuğun güvenliği, refahı ve velayeti ön planda tutulur. Mahkeme kararlarına dayanarak çocuğun geri getirilmesi veya velayetin düzenlenmesi gibi adımlar atılır.

1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi uyarınca başvuru şartları aşağıdaki şekildedir:

 • Çocuğun Kaçırıldığı veya Tutulduğu Ülke: Sözleşme, çocuğun kaçırıldığı veya tutulduğu ülke tarafından başvurunun kabul edilmesini öngörür. Bu ülke, çocuğun mevcut ikametgahı veya son ikametgahıdır.
 • Başvuruyu Yapma Hakkına Sahip Olan Kişi: Sözleşme, çocuğun velayet hakkına sahip olan veya bu hakkı kullanma hakkına sahip olan kişilere başvuru hakkı tanır. Bu genellikle çocuğun ebeveynleri veya yasal velayet hakkına sahip olan diğer kişilerdir.
 • Başvuru Süreci: Başvuru, çocuğun kaçırıldığı veya tutulduğu ülkenin merkezi otoritesine yapılır. Başvurunun yazılı olması ve gerekli belgelerin sunulması gerekmektedir. Sözleşme, başvurunun hızlı bir şekilde işleme alınması ve değerlendirilmesini öngörür.
 • Çocuğun İadesi Davası: Başvuru, çocuğun kaçırıldığı veya tutulduğu ülkeden çocuğun geri getirilmesi talebini içermelidir. Başvuruda, çocuğun mutad meskenine geri getirilmesi için çocuğun iadesi davasının açılması talep edilmelidir.
 • İkametgah veya Velayet Hakkının Kanıtlanması: Başvuruyu yapan kişi, çocuğun ikametgah veya velayet hakkına sahip olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür. Bu, ilgili belgelerin sunulması veya mahkeme kararının ibraz edilmesi ile gerçekleştirilebilir.

1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ UYARINCA MUTAD MESKEN KAVRAMI

Lahey Sözleşmesi, çocuğun yurtdışına kaçırılması veya geri getirilmesi durumunda mutad mesken kavramının önemini vurgulayan uluslararası bir anlaşmadır. Bu kavram, çocuğun çıkarlarının korunması ve çocuğun istikrarının sağlanması açısından büyük önem taşır. Sözleşme, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkedeki yetkili makamların çocuğun geri getirilmesi konusunda etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlamayı amaçlar.

Mutad mesken kavramı, çocuğun düzenli olarak yaşadığı yer veya çocuğun kalıcı ikametgahı olarak tanımlanır. Bu, çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılandığı, aile ilişkilerinin geliştirildiği ve toplumsal çevreye uyum sağladığı yerdir.

Lahey Sözleşmesi’nde mutad mesken kavramı, çocuğun yurtdışına kaçırılması veya geri getirilmesi durumunda dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Sözleşme, kaçırılan çocuğun mutad meskeninin bulunduğu ülkenin yetkili makamlarına, çocuğun hızlı ve etkili bir şekilde geri getirilmesi için yardımcı olma yükümlülüğü getirir. Bu, çocuğun aidiyeti ve en iyi çıkarları göz önünde bulundurularak hareket edilmesi gerektiği anlamına gelir.

Mutad mesken kavramı, çocuğun uzun süreli ikametgahı olarak değerlendirilir ve çocuğun ebeveynleri veya ebeveynlerinden biriyle birlikte düzenli olarak yaşadığı yer anlamına gelir. Bu kavram, çocuğun çıkarlarının korunması ve devamlılığının sağlanması amacıyla dikkate alınır.

Ancak, çocuğun mutad meskeninin tespiti bazen tartışmalı olabilir. Özellikle ebeveynler arasındaki anlaşmazlıklar veya çocuğun birden fazla ülkede sürekli ikamet etmesi durumunda, mutad meskenin belirlenmesi zor olabilir. Bu nedenle, Lahey Sözleşmesi’nde, çocuğun en iyi çıkarlarının ve güvenliğinin gözetilmesi için çocuğun mutad meskenini belirlemek üzere yetkili mercilerin işbirliği yapması gerektiği vurgulanmaktadır.

Mutad mesken kavramının belirlenmesi, çocuğun sosyal ilişkileri, eğitimi, sağlık hizmetleri ve aile bağları gibi faktörleri dikkate alır. Bu faktörler, çocuğun en iyi çıkarlarına uygun olarak analiz edilir ve çocuğun en sağlıklı ve güvenli ortamda gelişimini sürdürmesi hedeflenir.

Lahey Sözleşmesi’ne göre, çocuğun mutad meskeninin belirlenmesinde yetkili merciler, çocuğun yakın geçmişini, ailesinin ve bakım verenlerinin durumunu, eğitim ve sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini, çocuğun kültürel, dini ve dilî bağlantılarını ve diğer ilgili faktörleri değerlendirebilir. Bu değerlendirme sürecinde, çocuğun görüşlerinin de dikkate alınması önemlidir, çünkü çocuğun katılımı, çıkarlarının en iyi şekilde korunmasına yardımcı olabilir.

Mutad mesken kavramı, çocuğun çıkarlarını ve istikrarını sağlamak amacıyla çocuğun düzenli olarak yaşadığı yeri tanımlamaktadır. Bu kavram, çocuğun kaçırılması veya geri getirilmesi durumunda yetkili makamların hareketlerini yönlendirmekte ve çocuğun en iyi çıkarlarını gözetmektedir.

uluslararası çocuk kaçırma

TÜRKİYE’DE 1980 TARİHLİ LAHEY SÖZLEŞMESİ’NİN UYGULAMA ALANI

Türkiye, 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi’ni imzalayan ve onaylayan ülkelerden biridir. Bu nedenle, Türkiye, sözleşmenin hükümlerini iç hukukuyla uyumlu hale getirerek ve uygulayarak sözleşmeyi yürürlüğe koymuştur.

5717 sayılı “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun“, Türkiye’de 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi’nin uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılmış bir yasadır. Bu kanun, uluslararası çocuk kaçırma vakalarının önlenmesi, kaçırılan çocukların hızlı ve etkili bir şekilde geri getirilmesi ve çocukların çıkarlarının korunması için düzenlemeler içermektedir.

Kanunun amacı, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek, çocuk kaçırma vakalarıyla ilgili uluslararası işbirliğini sağlamak ve çocukların güvenli ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sürdürmelerini temin etmektir. Bu çerçevede, kanun yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesine ilişkin hukuki yönleri düzenlemekte ve Lahey Sözleşmesi’nde yer alan hükümleri yerine getirmek amacıyla çeşitli hükümler içermektedir.

Kanunun önemli hükümlerinden biri, Lahey sözleşmesi çocuğun iadesine dair hükümleri iç hukuka uygulayarak kaçırılan çocuğun geri getirilmesi sürecini düzenlemesidir. Kanun, çocuğun geri getirilmesi taleplerinin etkili bir şekilde yerine getirilmesi için ilgili mercilere yetki ve sorumluluklar tanımaktadır. Bu çerçevede, kanunun uygulanmasıyla ilgili yetki ve sorumluluklar Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı arasında paylaşılmıştır. Ayrıca, bu kanun kapsamında görevli mahkemelerin yetkisi ve süreçleri belirlenmiştir.

Kanun aynı zamanda, çocuğun en iyi çıkarlarının korunması ilkesine vurgu yapmaktadır. Çocuğun iadesi davasında geri getirme talepleri değerlendirilirken, çocuğun mutad meskeni, sağlık durumu, eğitimi, sosyal ilişkileri ve diğer faktörler dikkate alınır. Çocuğun görüşleri, çocuğun yaşına ve olgunluğuna uygun bir şekilde dikkate alınır. Bu sayede, çocuğun çıkarları gözetilerek adil ve doğru kararlar alınması hedeflenir.

Türkiye’de sözleşmenin uygulanması çeşitli düzenlemelerle gerçekleştirilir. Sözleşmenin uygulanmasında başlıca rol, Adalet Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Merkezi Otorite’ye aittir. Merkezi Otorite, çocuk kaçırma vakalarıyla ilgili başvuruları değerlendirir, ilgili taraflar arasında iletişimi sağlar ve gerektiğinde uluslararası işbirliği yapar.

Türkiye’de yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi için başvurular, çocuğun kaçırıldığı veya tutulduğu ülkenin merkezi otoritesine yapılır. Bu başvuruların hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve çocuğun en iyi çıkarlarının gözetilmesi esas alınır. Merkezi Otorite, başvuruların işleme alınması, gerekli belgelerin talep edilmesi, çocuğun iadesi davasının açılması ve ilgili taraflar arasında iletişimin sağlanması süreçlerini yönetir.

Türkiye, sözleşmenin hükümlerini uygularken çocuğun güvenliği ve refahını ön planda tutar. Lahey sözleşmesi çocuğun iadesine dair talepler, Türkiye’deki mahkemeler tarafından hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilir. Mahkeme kararları, diğer ülkelerde tanınması ve uygulanması için gerekli adımlar atılır.

Türkiye’nin sözleşmeye taraf olması, çocuk kaçırma vakalarının uluslararası düzeyde daha etkili bir şekilde çözülmesine ve çocukların korunmasına katkı sağlar. Türkiye’nin uygulama sürecinde, işbirliği ve iletişim önemli bir rol oynar. Türkiye, diğer taraf ülkelerle bilgi paylaşımı, hukuki yardımlaşma ve koordinasyonu artırmak için çaba gösterir. Türkiye, lahey sözleşmesi çocuğun iadesine dair hükümlerin uygulanması konusunda diğer taraf ülkelerle işbirliği yapar. Bilgi paylaşımı, kanıtların sunumu ve diğer hukuki yardımlaşma süreçleri, çocuğun kaçırıldığı veya tutulduğu ülkeyle etkin bir şekilde gerçekleştirilir. Bu sayede çocuğun güvenliği ve refahı için gerekli önlemler alınabilir.

Sonuç olarak, Türkiye, 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi’ni uygulamak için gerekli düzenlemeleri yapmış ve Merkezi Otorite vasıtasıyla başvuruları değerlendirerek çocukların korunmasını ve yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi için gerekli hukuki güvenliği sağlamaktadır. Sözleşmenin uygulanması, çocuk kaçırma vakalarının uluslararası düzeyde etkili bir şekilde çözülmesini ve çocukların korunmasını amaçlar. Türkiye, bu konuda hem ulusal düzeyde yasal düzenlemeler yapmış hem de uluslararası işbirliğine önem vermektedir.

YURTDIŞINA KAÇIRILAN ÇOCUĞUN İADESİNDE İÇ HUKUK YOLLARI

Mutad meskeni değiştirilen çocuğun iadesi için Lahey Sözleşmesi haricinde iç hukuk yollarına da başvurulabilir. Bir ülke Lahey Sözleşmesi tarafı olmayabilir ya da çocuğun kaçırılması şartları gereği Lahey Sözleşmesi kapsamında girmeyebilir. Bu durumda çocuğun kaçırıldığı ülkenin içi hukuk yolları gereğince gerekli hukuki işlemler yapılır ve çocuğun mutad meskenine iadesi talep edilir.

Çocuğun iadesi konusunda iç hukuk yolları, çocuğun kaçırıldığı ülkenin yasaları ve mahkeme süreçleri tarafından belirlenir. Her ülkenin iç hukukunda farklı prosedürler ve mekanizmalar olabilir, ancak genel olarak şu yollar izlenebilir:

 • Mahkeme Başvurusu: Çocuğun kaçırıldığı ülkede, çocuğun iadesi talebiyle bir mahkemeye başvurulabilir. Mahkeme, çocuğun iadesi davası açarak çocuğun yasadışı olarak götürüldüğü veya alıkonulduğu ülkeye iade edilmesini veya düzenli temasın sağlanmasını kararlaştırabilir.
 • Hukuki Yardım ve İşbirliği: İki ülke arasında işbirliği ve hukuki yardımlaşma mekanizmaları kullanılabilir. Çocuğun kaçırıldığı ülkedeki mahkeme, çocuğun iadesi talebini, diğer ülkedeki yetkililere iletebilir ve işbirliği sağlayabilir.
 • Ülkeler arası Sözleşmeler ve Anlaşmalar: İki ülke arasında var olan medeni hukuk sözleşmeleri veya uluslararası çocuk kaçırma anlaşmaları kullanılabilir. Bu anlaşmalar, çocuğun iadesine ilişkin prosedürleri ve mekanizmaları düzenler.
 • Diplomatik Yollar: Çocuğun yurtdışına kaçırılması durumunda iadesi için diplomatik kanallar kullanılabilir. İki ülkenin diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla iletişim kurulabilir ve müzakereler yürütülebilir.

Önemli olan, çocuğun güvenliği ve çıkarlarının gözetilerek, çocuğun kaçırıldığı ülkedeki yetkililere başvurulması ve hukuki süreçlere uygun şekilde katılım sağlanmasıdır. Her ülkenin iç hukukunda farklı prosedürler ve gereklilikler olabileceğinden, bir hukuk uzmanına danışmak ve yerel hukuk kurallarına uymak önemlidir.

ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMA VAKALARINDA HUKUKİ DESTEK ALMANIN ÖNEMİ

1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi kapsamında avukat yardımı, çocuğun kaçırılmasının ardından çözüm sürecinde önemli bir role sahiptir. Avukatlar, bu süreçte çocuğun çıkarlarını korumak, haklarını savunmak ve yasal süreci yönlendirmek için müvekkillerine destek olurlar. Avukatlar aynı zamanda müvekkillerinin haklarını ve çıkarlarını koruma konusunda etkin bir şekilde iletişim kurarlar. Sözleşmenin uygulanması için gereken diplomatik temasları yönetir ve müvekkilin yurtdışına kaçırılan çocuğun iadesi veya düzenli temasın sağlanması için diğer ülkelerdeki yetkililerle işbirliği yapar.

Avukat yardımı, çocuğun kaçırılması durumunda aileler için büyük bir destek sağlar. Hukuki süreçler karmaşık olabilir ve duygusal zorluklarla birlikte gelir. Avukatlar, müvekkillerine moral ve duygusal destek sağlar, çocuğun çıkarlarını en üst düzeyde tutmak için çalışır ve aileleri süreç boyunca bilgilendirir.

1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi, teknik bilgi ve tecrübe gerektiren bir konudur. Bu nedenle, bu sözleşme kapsamında avukat yardımı almak, hukuki sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi ve çocuğun geri gönderilmesi veya düzenli temasın sağlanması için önemlidir. Bu sözleşme, uluslararası hukukun karmaşık bir alanına ait olduğu için, bir avukatın hukuki bilgi ve deneyimi, müvekkillerin haklarını korumak, uluslararası hukuki süreçleri anlamak ve uygulamak için büyük bir avantaj sağlar. Avukatlar, sözleşmenin hükümlerini etkin bir şekilde yorumlayabilir, müvekkillerine prosedürler, başvuru şartları ve gereklilikler konusunda rehberlik edebilir.

Ayrıca, bu sözleşme çerçevesindeki hukuki süreçler, farklı yargı sistemlerini ve hukuki prosedürleri içerebilir. Avukatlar, uluslararası hukukun yanı sıra, çocuk hukuku, aile hukuku ve uluslararası insan hakları hukuku gibi ilgili alanlarda da uzmanlık sahibi olmalıdır. Bu tecrübe ve bilgi, müvekkillerin çocuğun iadesi davası veya düzenli temasın sağlanması için gereken adımları atmasına yardımcı olur.

Ayrıca, avukatların bu alandaki tecrübesi, çocuğun kaçırıldığı ülke ve çocuğun bulunduğu ülke arasındaki hukuki işbirliğini ve iletişimi kolaylaştırabilir. Avukatlar, iki ülkenin hukuk sistemlerini ve diplomatik kanallarını etkili bir şekilde kullanarak müvekkillerinin çocuğun iadesi veya düzenli temasın sağlanması için en uygun çözümü bulmaya çalışırlar.

Sonuç olarak, 1980 tarihli Lahey Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönleri Sözleşmesi kapsamında avukat yardımı, teknik bilgi ve tecrübe gerektiren bu konuda müvekkillerin haklarını koruma, hukuki süreçleri yönlendirme ve etkin bir şekilde iletişim kurma açısından büyük önem taşır. Avukatlar, bu kompleks konuda müvekkillerine rehberlik eder ve en iyi sonuca ulaşmak için gerekli adımları atarlar.

Diğer faaliyet alanlarımızı buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

keyboard_arrow_up