Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku; taşınmazın inşası da dahil olmak üzere; gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması gibi geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Türkiye’de gayrimenkul hukuku, gayrimenkul sektörünün ekonomik büyümenin önemli bir itici gücü olması nedeniyle çok önemli hale gelmiştir.

Küresel olarak, gayrimenkul yatırım piyasasının hem hisse senedi hem de borç piyasalarında olağanüstü likidite sağladığı ve ticari mülkleri yatırım aracı olarak değerlendiren çokça yatırımcı olduğu görülmektedir.

Gayrimenkul hukuku, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli konuları kapsar: gayrimenkuldeki haklar ve menfaatler; gayrimenkul satışları, satın alımları ve diğer devirler; kiralık mülk ve ev sahibi konularının yasal yönleri; kiracıların ve ev sahiplerinin hakları; taşınmaz mülkiyet hakkı; mülkiyet haklarına karşı taleplerin çözümü; emlak geliştirme; imar ve arazi kullanımı; tarım alanı sorunları; ev kredileri ve çeşitli diğer ilgili konular.

Müvekkillerimize karmaşık gayrimenkul işlemlerini verimli ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirme becerisi ve deneyimi sunuyoruz. Amacımız, müvekkillerimizin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamak ve her işlemin başarılı bir şekilde tamamlanmasını kolaylaştırmak, ortaya çıkabilecek sorunları çözmektir.

Hizmetlerimiz şunları içerir:

  • ofis binaları, perakende merkezleri, endüstriyel mülkler ve konut mülkleri dahil olmak üzere çeşitli gayrimenkul türlerinin edinimi ve elden çıkarılmasında alıcıların ve satıcıların temsili;
  • gayrimenkul tapusunun incelenmesi, değerlendirilmesi ve müzakereleri;
  • arazi kullanım hakları, durum tespiti incelemeleri ve yasalara uygunluk;
  • ofis binaları, alışveriş merkezleri, karma kullanım projeleri ve sanayi sitelerini geliştirmek ve inşa etmek için gerekli olan geliştirme ve inşaat sözleşmelerinin ve diğer belgelerin müzakeresi ve hazırlanması;
  • ofis, perakende ve endüstriyel kiralamaların müzakere edilmesi ve hazırlanması;
  • gayrimenkul teminatlı kredi kullanımlarında, kredi satışlarında ve satın alımlarında ve diğer borç düzenlemelerinde ve ipoteklerde borç verenlerin ve borç alanların temsili;
  • gayrimenkul işlemlerinde kredi verenlere, borç alanlara, ortaklara, ev sahiplerine, kiracılara ve müteahhitlere danışmanlık yapmak;
  • gayrimenkul sahipleri, alıcılar, satıcılar, kiraya verenler, komisyoncular, borç verenler ve geliştiricilerin diğer konuların yanı sıra sözleşme uyuşmazlıkları, inşaat ihtilafları, önemli alan davaları, tapu ihtilafları, kredi hizmeti ve iflasla ilgili temsilleri.

Lütfen info@cbhukuk.com ile iletişime geçiniz. Lütfen uygulama alanlarımızı da inceleyiniz.

WordPress Uzmanı: Buğra Yazar