icra ve iflas hukuku

TÜRKİYE’DE İCRA İFLAS HUKUKU KAPSAMI VE SÜRECİ

Türkiye’de İcra ve İflas Hukuku, borçlu ve alacaklıların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen hukuki bir disiplindir. İcra hukuku, alacaklının borçlu üzerindeki alacağını tahsil etmek için hukuki yolların kullanılmasını düzenlerken, iflas hukuku ise borçlunun mali durumunun kötüleşmesi sonucu borçların ödenememesi durumunda, borçlu veya alacaklı tarafından iflasın talep edilmesini ve iflasın sonuçlarını düzenler

Dünyadaki birçok ülke gibi Türkiye de güçlü bir borç tahsili ve alacak tahsili sistemine sahiptir. Türkiye’de bir alacaklıya borcunuz varsa, borç tahsili ile ilgili süreçleri ve borçlarınızı ödememenin sonuçlarını anlamak önemlidir. Eğer Türkiye’de tahsil etmeniz gereken bir borç varsa İcra ve İflas Hukuku kapsamında izlemeniz gereken bir prosedür vardır ve bu prosedürü doğru bir şekilde takip etmeniz gerekir.

İcra ve İflas Kanunu, Para borcu ve teminat için takip :
Madde 42 – Bir paranın ödenmesine veya bir teminatın verilmesine dair olan cebri icralar takip talebiyle başlar ve haciz yoluyle veya rehnin paraya çevrilmesi yahut iflas suretiyle cereyan eder. İdari yargının görev alanına giren konularda ilamsız takip yoluna başvurulamaz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU UYARINCA TÜRKİYE’DE İCRA SÜRECİ

Bir alacaklının borçlu üzerindeki alacağını tahsil etmek için başvurduğu yasal yollara icra süreci denir. Türkiye’de icra süreci, ödenmemiş alacakların tahsilini düzenleyen  İcra ve İflas Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) tarafından denetlenmektedir. İcra ve İflas Hukuku; Alacaklıların, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi yasal yol aracılığıyla ödenmemiş borçlarını tahsil etmelerine izin verir:

 • Arabuluculuk: Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin alacaklı ve borçlunun ödenmemiş borcu çözmek için bir anlaşmaya varmasına yardımcı olduğu gönüllü bir süreçtir. Bu, anlaşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözmenin uygun maliyetli bir yoludur.
 • Dava: Arabuluculuk başarısız olursa, alacaklılar borçluya karşı bir Türk mahkemesinde dava açabilirler. Bu daha resmi bir süreçtir ve maliyetli ve zaman alıcı olabilir.
 • İcra Daireleri: Alacaklı davada başarılı olursa ilamın uygulanması için İcra Dairelerine başvurabilir. İcra Daireleri, ödenmemiş borcu ödemek için borçlunun mal varlığına el koyma ve bunları satma yetkisine sahiptir.

TÜRKİYE’DE BORÇ TAHSİLATI

Türkiye’de borç tahsilatı, genellikle icra takibi yoluyla yapılır. Türkiye’de borç tahsilatında yetkili kurum İcra Müdürlükleridir. İcra Müdürlükleri kanunlar uyarınca kurulmuş olup, sıkı düzenlemelere tabidir. Türkiye’de borçlu ve alacaklıların icra süreci, borçlunun ödeme yapmayı kabul etmemesi veya ödeme yapamaması durumunda, alacaklının icra takibi yoluyla borcunu tahsil etmesini sağlar. İcra takibi, icra müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilir.

Borçlu olan kişi veya şirket, borcunu ödemezse alacaklı, icra dairesine başvurarak icra takibi başlatabilir. İcra takibi, alacaklının borçlunun mal varlığına el koymasını ve bu malları satışa çıkarmasını sağlayarak borcunu tahsil etmesini hedefler. İcra Müdürlüğünde alacaklı tarafından başlatılan icra takibine borçlu taraf itiraz edebilir. Bu durumda itirazın kaldırılması için alacaklı tarafından dava yoluna gidilmesi gerekir. İşbu davada taraflar delillerini mahkemeye sunarak savunmalarını yaparlar. Mahkeme borcun var olduğuna kanaat getirirse icra dosyasında yapılan itirazı kaldırır ve icra dosyasının devamına karar verir.

İcra süreci, genellikle şu adımlardan oluşur:

 • İcra Takibinin Başlatılması: Alacaklının, icra takibi başlatmak için icra dairesine takip talebi düzenleyerek başvurması gerekir. Başvuru sırasında, alacaklı borçlunun adını, adresini, borç miktarını ve alacağının nedenini belirtir.
 • Ödeme Emri ve Tebligatı: İcra müdürlüğü, borçlu tarafından ödeme yapılmadığı takdirde, borçluya icra emri ve tebligat gönderir. Borçlu, tebligatı aldıktan sonra belirli bir süre içinde icra emrine itiraz edebilir. İcra emrine itiraz edilmediği takdirde, icra takibi başlar.
 • Borçlunun Mal Varlığının Tespiti: İcra takibi başlatıldıktan sonra, icra müdürlüğü borçlunun mal varlığını tespit eder. Bu mal varlığı, icra takibi sürecinde satılmak üzere haczedilir.
 • Haciz İşlemi: Borçlu tarafından ödeme yapılmadığı takdirde, icra müdürlüğü borçlunun mal varlığına el koyarak haciz işlemi yapar. Bu işlem, borçlu tarafından ödenene kadar devam eder.
 • Satış İşlemi: Haczedilen mal varlığı, satışa çıkarılarak borcun tahsil edilmesi hedeflenir. Satıştan elde edilen gelir, borç ve icra masraflarının ödenmesinde kullanılır. Kalan tutar, borçluya iade edilir.

İcra süreci, borçlu ve alacaklıların haklarını koruyan yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Borçlular, icra sürecinde yasal haklara ve icra emrine itiraz haklarına sahiptir. Alacaklılar ise icra takibi sürecinde belirli prosedürleri takip etmek zorundadırlar. İcra süreci oldukça karmaşık olabilir ve profesyonel yardım alınması önerilir.

icra süreci

TÜRKİYE’DE BORCUNUZU NASIL TAHSİL EDEBİLİRSİNİZ?

Türkiye’de bir alacaklıysanız, borç tahsilatı için kullanabileceğiniz birkaç yasal yol vardır. Türkiye’de borç tahsilatı için bazı yaygın yöntemler şunlardır:

 • İhtarname Gönderme: Borç tahsilatında ilk adım, borçluya ödeme hatırlatması göndermektir. Bu telefon, e-posta veya noter aracılığıyla yapılabilir. Hatırlatma, borçlu olunan tutarı, vade tarihini ve ödememenin sonuçlarını içermelidir.
 • Arabuluculuk: Arabuluculuk, tarafsız bir üçüncü kişinin alacaklı ve borçlunun ödenmemiş borcu çözmek için bir anlaşmaya varmasına yardımcı olduğu gönüllü bir süreçtir. Bu, anlaşmazlıkları mahkemeye gitmeden çözmenin uygun maliyetli bir yolu olabilir.
 • Dava Yolu: Arabuluculuk başarısız olursa, alacaklılar borçluya karşı bir Türk mahkemesinde dava açabilirler. Dava, borçlunun yerleşim yeri veya borcun doğduğu yerde açılmalıdır. Alacaklının, borcun geçerli olduğunu ve borçlunun temerrüde düştüğünü ispat etmesi gerekir.
 • Mahkeme Kararının Uygulanması: Alacaklı davayı kazanırsa borçlu aleyhine bir mahkeme kararı alır. Karar, borçlu olunan tutarı, faiz oranını ve ödeme koşullarını belirleyecektir.
 • Kararın Tenfizi: Alacaklı daha sonra ilamın tenfizi için İcra Dairelerine başvurabilir. İcra Daireleri, ödenmemiş borcu ödemek için borçlunun mal varlığına el koyma ve bunları satma yetkisine sahiptir.

Türkiye’de alacak tahsili sürecinin zaman alıcı ve maliyetli olabileceğini not etmek önemlidir. Alacaklılar, yasal işlem başlatmadan önce borcun miktarını, başarı olasılığını ve olası maliyetleri göz önünde bulundurmalıdır. Nitelikli bir icra avukatından yasal tavsiye almak, Türkiye’deki alacak tahsili sürecini yönlendirmede yardımcı olabilir. Bir alacaklı, ödenmemiş bir borcu tahsil etmek için icra avukatı desteği alırsa; icra avukatı genellikle borçluyla telefon, e-posta veya mektup yoluyla iletişime geçecektir. Borçluya borcunu ödemesi için süre verilir ve ödememesi durumunda yasal işlem başlatılabilir.

TÜRKİYE’DE BORCUNUZU ÖDEYEMEZSENİZ NE OLUR?

Türkiye’de borcunuzu ödeyemezseniz bunun ciddi sonuçları olabilir. Alacaklı, aleyhinize mahkeme kararıyla sonuçlanabilecek yasal işlem başlatabilir. Karar alacaklı lehine ise, hükmün tenfizi için İcra Dairelerine bildirimde bulunulabilir.

Borç için İcra Daireleri devreye girerse, ödenmemiş borcu ödemek için mal varlığınıza el koyabilir ve satabilirler. Bu, evinizi, arabanızı veya sahip olduğunuz diğer varlıkları içerebilir. Özellikle banka borçlarında genellikle ipotekli taşınmazın satış yoluna gidilir. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için Türkiye’de İpotek Süreci sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Borcunuzun ödenmediği durumlarda, alacaklılar ayrıca faiz talep edebilirler. Faiz, borcunuzun üzerine eklenerek borcunuzu artırabilir.

Ayrıca, borcunuzu ödeyemediğiniz durumlarda, kredi notunuzda düşüş yaşayabilirsiniz. Bu, gelecekte kredi almak istediğinizde sorun yaşayabileceğiniz anlamına gelir.

Borcunuzu ödeyememeniz durumunda, borçlarınızı yapılandırma veya yeniden yapılandırma seçeneklerini araştırabilirsiniz. Bu seçeneklerle, borcunuzu daha ödeme kolay hale getirebilir ve icra takibi sürecini engelleyebilirsiniz. Ancak, borcunuzu ödemek için ne yapabileceğinize dair bir plan yapmak ve bu plana sadık kalmak önemlidir.

TÜRKİYE’DE İFLAS SÜRECİ

Türkiye’de iflas süreci, borçlunun malvarlığının tespiti, tasfiyesi ve borcun tahsili yoluyla gerçekleştirilir. İflas, borçların geri ödenememesi veya borçların vadesinde ödenmemesi durumunda gerçekleşir.

İflas süreci, borçlu veya alacaklıların başvurusu üzerine mahkeme tarafından açılan bir dava ile başlar. Mahkeme, borçlunun iflasına karar verirse, iflas davası dosyasını İstanbul’da bulunan İcra ve İflas Dairesi’ne gönderir.

İflas Dairesi, iflasın ilan edilmesi için gerekli işlemleri yapar ve borçlunun malvarlığını tespit eder. Borçlunun malvarlığından öncelikli olarak alacaklıların hakları ödenir. Daha sonra, malvarlığından kalan kısmın dağılımı yapılır.

İflas sürecinde, borçlunun malvarlığı borçların tahsil edilmesi için satışa çıkarılabilir. Satıştan elde edilen gelir, alacaklıların taleplerinin ödenmesi için kullanılır. Borçlunun borcu tamamen ödendiği takdirde, iflas süreci sona erer ve borçlu tekrar ticari faaliyetlerine devam edebilir.

Ancak, borcun tamamen ödenememesi durumunda, borçlunun iflası devam eder ve borçlunun malvarlığına el konulur. İflas kesinleştikten ve tasfiye süreci başladıktan sonra borçlu borcu yeniden yapılandırılamaz ve borçlarının tamamı tahsil edilir.

İflas süreci ciddi sonuçları olan bir süreçtir ve borçluların profesyonel yardım alarak süreci yönetmeleri önerilir. Borçlular, icra avukatı ile çalışarak iflas sürecinde en iyi sonucu elde etmek için plan yapabilirler.

borç tahsilatı

YABANCILARIN TÜRKİYE’DE BORÇ TAHSİLİ

Yabancıların Türkiye’de borç tahsili yapabilmeleri için, Türk kanunlarına uygun şekilde hareket etmeleri gerekmektedir. Türkiye’de yabancıların borç tahsili yapması için, öncelikle Türkiye’de yargı yetkisine sahip olan bir mahkemede dava açmalıdırlar. Yabancının kendi ülkesinde borca ilişkin almış olduğu bir mahkeme kararı varsa bu mahkeme kararını Türkiye’de tenfiz etmesi gerekir.

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tenfizi, yabancı ülkelerde alınmış mahkeme kararlarının Türkiye’de hukuki bir değer kazanması için gereklidir. Tenfiz işlemi, yabancı bir mahkeme kararının Türkiye’deki mahkeme kararı gibi işlem görmesini sağlar.

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tenfizi için öncelikle Türk hukukuna uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle, yabancı mahkeme kararının Türk hukukuna uygunluğunun belirlenmesi için bir dava açılması gerekebilir. Davanın açılması için yabancı mahkeme kararının orijinal belgesi ve Türkçe tercümesi ile birlikte Türk mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

Yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tenfizi için ayrıca Türk hukukuna göre belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında, kararın kesinleşmiş olması, Türk kamu düzenine aykırı olmaması, kararın yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş olması gibi hususlar yer almaktadır.

Tenfiz işlemi için Türk mahkemesi, yabancı mahkeme kararının Türkiye’de icra edilebilir olup olmadığına karar verecektir. Kararın tenfizi durumunda, yabancı mahkeme kararı Türkiye’de mahkeme kararı gibi işlem görecektir.

Yabancıların Türkiye’de borç tahsili için kullanabilecekleri yollar şunlardır:

Yabancıların Türkiye’de borç tahsili yapması, Türkiye’de yerleşik olan bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışmaları gerektirir. Yabancıların Türkiye’de borç tahsilatı yaparken karşılaşabilecekleri hukuki ve idari süreçler, Türk hukuk sisteminin uygulanması sebebiyle oldukça karmaşık olabilir.

Taraflar arasında imzalanan bir sözleşmede tahkim maddesi yer alıyorsa, taraflar arasındaki uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülebilir. Tahkim, bağımsız bir tahkim kurulu tarafından gerçekleştirilir ve sonuçları kesinleştiği takdirde mahkeme kararı gibi geçerlidir.

Yabancılar, Türkiye’deki borç tahsilatı sürecini başlatmak için öncelikle borçlu şirket veya kişinin Türkiye’deki adres ve diğer bilgilerini belirlemelidirler. Daha sonra, avukatları aracılığıyla borç tahsilatı için gerekli hukuki işlemleri yapabilirler.

Türkiye’de borç tahsilatı için en yaygın kullanılan yöntemlerden biri, yargı yoluna başvurmak ve mahkeme yoluyla borç tahsilatı yapmaktır. Bu süreç, borçlu kişi veya şirketin malvarlığının tespiti, tasfiyesi ve borcun tahsili ile sonuçlanır.

Yabancıların Türkiye’de borç tahsili sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı hususlar şunlardır:

 • Türkiye’deki borç tahsilatı sürecinde, borçlu kişi veya şirketin Türkiye’deki mülkiyeti veya varlıkları hakkında detaylı bir araştırma yapılması gerekir.
 • Türk hukuku ve yargı sistemi, diğer ülkelerin hukuk sistemlerinden farklı olabilir. Bu nedenle, yabancıların Türk hukuku ve yargı sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları önemlidir.
 • Yabancıların Türkiye’de borç tahsili sürecinde bir avukat veya hukuk bürosu ile çalışmaları önerilir. Avukat veya hukuk bürosu, yabancılara Türk hukuku ve yargı sistemi hakkında bilgi verebilir ve süreci yönetmelerine yardımcı olabilir.
 • Borç tahsilatı sürecinde yabancıların, Türkiye’de yasal olarak kabul edilmeyen yöntemleri kullanmaları veya yasal prosedürleri atlamaları kesinlikle önerilmez

Özetle, Alacaklılar, arabuluculuk, davalar ve icra daireleri dahil olmak üzere ödenmemiş borçları tahsil etmek için bir dizi yasal yönteme sahiptir. Türkiye’de borcunuzu ödeyemezseniz, yasal işlem ve mal varlığına el konulması da dahil olmak üzere ciddi sonuçlar doğabilir.

Borçlarınızı ödemekte zorlanıyorsanız icra avukatından destek almanız ve her iki taraf için de işe yarayan bir çözüm bulmak için alacaklılarınızla işbirliği yapmak önemlidir. Türkiye’de borç tahsilatı karmaşık ve zorlu bir süreç olabilir, ancak alacaklılar için yasal yollar mevcuttur. Bunlar arasında ödeme ihtarı göndermek, arabuluculuk yapmak, dava açmak, mahkeme kararı almak ve İcra Daireleri aracılığıyla ilamın uygulanması sayılabilir. Alacaklılar, yasal işlem başlatmadan önce yasal tavsiye almayı ve maliyetleri ve olası sonuçları dikkatlice tartmayı düşünmelidir.

Diğer faaliyet alanlarımızı buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.