kira hukuku avukatı

KİRA HUKUKU AVUKATI KİMDİR?

Kira hukuku avukatı, kira hukuku alanında özel bir uzmanlıkla donanmış ve geniş bir deneyime sahip olan bir hukuk profesyonelidir. Kira ile ilgili anlaşmazlıklarda işbirliği yapmak, hak kayıplarını en aza indirmek adına kritik bir öneme sahiptir.

Kira hukuku avukatının görevleri, kiraya veren ve kiracılar arasındaki hukuki ilişkilere odaklanan profesyonel hizmetler sunmaktır. Ülkemizde, kira hukuku, en yoğun dava trafiğine sahip hukuk dallarından biridir, çünkü ülkemiz geniş bir kiralık mülk yelpazesine sahiptir. Bu durum, kira hukukuyla ilgili bilgi sahibi olmanın önemini ortaya koyar.

Kira hukuku avukatı sadece ev sahibinin haklarını korumaz. Aynı zamanda kiracı hakları avukatı olarak görev alır. Kiracıların kira hukukundan doğan haklarını korumak ve barınma haklarını garanti altına almak en az ev sahiplerinin haklarını korumak kadar önemlidir. Bu sebeple kira hukuku avukatı olarak görev yapan avukatlar aynı zamanda kiracı avukatları olarakta kabul edilebilir.

Doğru ve zamanında alınmayan bir kararın, taraflara büyük zararlar verebileceği gerçeği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu zararların önlenmesi ve çözümü için, kira hukuku konusunda uzmanlaşmış bir ekip ile çalışmak son derece önemlidir.

KİRA HUKUKU AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Kira hukuku, kira ilişkilerine dair her türlü uyuşmazlığı kapsar. Bu hukuki terim, dükkan, apartman, konut, iş yeri veya arazi gibi çeşitli mülk türlerini içerir. Kira hukuku avukatının çalışma alanına, iş yerleri kira sözleşmelerinin feshi gibi konular da dahildir. Aynı şekilde, mal sahibinin sahip olduğu hapis hakkı da kira hukuku avukatlarının uzmanlık alanı içinde yer alır. Bu bağlamda, kira hukuku avukatları, müvekkillerine kapsamlı ve etkili bir hukuki destek sunarak kira ilişkilerinden kaynaklanabilecek sorunların çözümüne katkıda bulunurlar.

Bu uzman avukat, müvekkillerinin kira kontratlarını detaylı bir şekilde gözden geçirir ve kira hukukuna uygun çeşitli sözleşmeler ile protokoller hazırlar. Ayrıca, özellikle ödeme sorunlarına bağlı  tahliye davalarının takibini, kira hukuku alanındaki bilgisi ve deneyimiyle başarıyla gerçekleştirir.

kiracı hakları avukatı

TÜRKİYE’DE KİRA HUKUKUNUN KAPSAMI

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 Türk Borçlar Kanunu ile kira hukukunda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu kanun, 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunu yürürlükten kaldırmıştır.

Bu durum, 1 Temmuz 2012 tarihinden önce yapılan kira sözleşmeleri için eski kanunun, bu tarihten sonraki sözleşmeler için ise 6098 Sayılı kanunun geçerli olduğu anlamına gelmektedir. Ancak, temerrüt, sözleşmenin sona ermesi ve tahliye gibi konularda yeni Borçlar Kanunu’nun etkisi görülecektir. Bu nedenle, kira kontratlarının hangi tarihte hazırlandığı büyük önem taşımaktadır.

Türkiye’de kira hukukununda dahil olduğu gayrimenkul hukukuna ilişkin detaylı bilgi almak için “Gayrimenkul Hukuku” sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

KİRA SÖZLEŞMELERİNİN İÇERİĞİ NEDİR?

Kira hukuku, bir malın sahibi ile malı kullanan kiracı arasında yapılan sözleşmeden doğan sorumlulukları kapsar. Malın sahibi, malı kiraya veren kişidir, ve kiracı, malı belirli bir bedel karşılığında kullanır. Kullanım süresince, kiracı düzenli aralıklarla kira bedelini öder ve kullanıma ilişkin detaylar kira sözleşmesinde yer alır.

Taraflar arasında imzalanan kira sözleşmesinde kira ödemesi için belirlenen şartlar açıkça ifade edilir ve ödeme, hisse, döviz veya altın gibi farklı araçlarla yapılabilir. Kiracının belirlenen ödeme şeklini yerine getirmemesi durumunda, mal sahibi kiracıya karşı tahliye davası açma hakkına sahiptir.

Kiracı, tahliye davasını kabul etmiyorsa, avukat aracılığıyla bu davayı yönetilir. Kira hukuku avukatları, bu alanda uzmanlık sahibi oldukları ve hukuki kurallara hakim oldukları için işlemlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlandırmanıza yardımcı olabilirler. Kira hukuku, çeşitli alt dalları içeren karmaşık bir hukuk dalı olduğundan, bu alanda uzman bir kira hukuku avukatıyla çalışmak büyük önem taşır.

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kira sözleşmeleri, kullanma ve yararlanma hakkını düzenleyen, iki taraflı borçları içeren ve yaygın olarak kullanılan bir sözleşme türüdür. Ancak, pratikte sıkça karşılaşılan bu sözleşme beraberinde birçok hukuki sorunu da getirebilir. Konut ve işyeri kira sözleşmelerinin yanı sıra, finansal kiralama, filo kiralama, ürün hasılat kirası gibi çeşitli kira sözleşmeleri bulunmaktadır.

Kira sözleşmesi, herhangi bir şekil şartına bağlı olmaksızın sözlü veya yazılı olarak yapılabilir; ancak olası hukuki uyuşmazlıklarda sözleşmenin varlığının ve şartlarının ispatı açısından yazılı olarak düzenlenmesi faydalıdır. Ayrıca, kira sözleşmelerinin noter huzurunda imzalanması ve noter tarafından tasdik edilmesi, tarafların ilerleyen süreçlerde imzalarını inkar etmelerinin önüne geçebilir. Kiracının haklarını üçüncü kişilere karşı koruyabilmesi için kira sözleşmesinin kiracı hakları avukatı ile tapuya şerh edilmesi de önemlidir.

Kira sözleşmelerinde, evin mevcut durumu, demirbaşların listesi ve durumları gibi detaylar mutlaka belirtilmelidir. Ayrıca, aidat, faturalar (elektrik, su, doğalgaz vb.) ve kira sözleşmesinden doğacak masrafların (damga vergisi vb.) kim tarafından karşılanacağı da açıkça belirtilmelidir. Depozito ve diğer masrafların bedelleri de kira sözleşmesine yazılmalıdır. Gelecek dönemlere yönelik kira artışları belirlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Ayrıca, ödemelerin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı ile kira bedeline ilişkin bilgiler net bir şekilde sözleşmede yer almalıdır.

AVUKATLAR KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLAR MI?

Kira hukuku avukatı ve kiracı avukatları kira sözleşmelerini hazırlayabilirler. Bu, zorunlu bir gereklilik olmasa da, uzman bir avukatın kira sözleşmesi hazırlamasının avantajlı olabileceği bir durumdur. Kiracı avukatları kira sözleşmesinin içeriğinde bulunabilecek eksiklikleri belirleyerek giderirler ve bu şekilde tarafları potansiyel sorunlardan korurlar.

Hukuk büroları, kira sözleşmesi hazırlamakla kalmayıp, aynı zamanda sözleşme sürecinde danışmanlık da sağlayabilirler. Ancak, bir avukatın kira sözleşmesi imzalamak için özel yetkiye ihtiyacı vardır. Eğer vekaletnamede avukatın kira sözleşmesi imzalamaya yetkisi olduğu belirtiliyorsa, avukat bu yetkiyle sözleşmeyi imzalayabilir.

Pratikte, standart kira sözleşmelerinin maktu bir şekilde hazırlanmasının birçok soruna yol açabileceği göz önüne alındığında, bir kira hukuku avukatının kira sözleşmesi hazırlaması, olası uyuşmazlıkların önüne geçebilir ve tarafların haklarını daha iyi koruyabilir.

KİRA HUKUKU VE KİRACI HAKLARI AVUKATININ AVUKATININ İLGİLENDİĞİ DAVALAR

Kira işlemleri, özel bir uzmanlık alanına sahip olan kira hukuku avukatı tarafından ele alınmaktadır. Bu alan, çeşitli konuları içermekte olup aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Kira Bedelinin Tespiti veya Uyarlanması: Kira hukuku avukatı, müvekkillerine kira bedelinin adil ve yasal bir şekilde belirlenmesi veya mevcut kira bedelinin zaman içinde değiştirilmesi konularında danışmanlık sağlar. Piyasa koşulları, yerel yasal düzenlemeler ve sözleşme hükümleri göz önüne alınarak, müvekkillerinin haklarını korumak amacıyla çözüm odaklı stratejiler geliştirirler.
 2. Kiralananın Tahliyesi: Kiracının kiralananı boşaltmasıyla ilgili hukuki süreçlerde kiracı tahliye avukatı, kiracının haklarını koruyarak tahliye sürecini yönetir. Yasal prosedürleri eksiksiz bir şekilde takip eder ve her iki tarafın da haklarını koruma amacını güder.
 3. Kira Sözleşmesinin Feshi: Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümsüz kalması durumunda, kira sözleşmesinin hukuki olarak sona erdirilmesi sürecinde avukatlar, müvekkillerini temsil eder. Mahkemeye başvurma, arabuluculuk veya alternatif çözüm yolları gibi seçenekleri değerlendirir ve müvekkillerine en uygun stratejiyi belirler.
 4. Kira Sözleşmesinden Doğan Edimlerin İfası Kaynaklı Uyuşmazlıklar: Sözleşmeden doğan taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda avukatlar, müvekkillerine hukuki destek sağlar. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve müvekkillerinin haklarını korumak için çeşitli hukuki stratejiler geliştirir.
 5. Ödenmemiş Kira Bedelleri Nedeniyle Sözleşmenin Feshi: Kiracının ödenmemiş kira bedelleri sebebiyle karşılaştığı hukuki sorunlarda kiracı avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak ve sözleşmenin uygun şekilde feshedilmesini sağlamak adına harekete geçer.
 6. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi Durumunda Kiracının Olağan Kullanımı Nedeniyle Tazminat: Kiracının sözleşmenin sona ermesi sonucu oluşan durumlarda meydana gelen zararların tazminat taleplerini yöneten kira hukuku avukatı, müvekkillerine hukuki rehberlik sunar. Mahkemeye başvurma ve müzakerelerde müvekkillerinin haklarını en iyi şekilde savunmak amacıyla çaba gösterirler.
 7. Kiralananın Kötü Kullanımından Doğan Zararların Tazmini: Kiralananın kötü kullanımından kaynaklanan zararlarla ilgili hukuki süreçlerde avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak adına tazminat taleplerini ele alır. Kanıtları toplar, hukuki argümanları oluşturur ve müvekkillerini mahkeme sürecinde temsil eder.
 8. Kira Sözleşmesinin Süresinin Sona Ermesi Durumunda Tahliye: Sözleşmenin süresinin sona ermesi durumunda, kiracının tahliye sürecini yöneten kiracı tahliye avukatı, yerel yasal düzenlemelere uygun olarak müvekkillerini temsil eder. Tahliye sürecini düzenlemek, gerektiğinde mahkemeye başvurmak ve müvekkillerin haklarını korumak gibi görevleri üstlenirler.
 9. Yazılı Tahliye Taahhütnamesine Dayalı Olarak Tahliye: Taraflar arasında yazılı olarak belirlenen tahliye taahhütnameleri üzerinden gerçekleşen tahliyelerde avukatlar, hukuki süreçleri yönlendirir ve müvekkillerinin haklarını koruma amacıyla gerekli adımları atar.
 10. Kira Artışına İtiraz ve Müzakere: Kiracılar için kira artışlarına karşı itiraz etme ve müzakere etme süreçlerinde kiracı avukatları, müvekkillerini temsil eder ve adil kira şartlarını sağlamak için çaba sarf ederler.
 11. Kira Sözleşmelerinde Hükümler ve Koşulların İncelenmesi: Kiracı veya ev sahibi adayları için kira sözleşmelerinin hükümlerini inceleyen kira hukuku avukatı ve kiracı hakları avukatı, taraflar arasında adil bir dengenin sağlandığından emin olmak ve gelecekteki anlaşmazlıkları önlemek adına danışmanlık sağlar.
 12. Kira Sözleşmesi Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Arabuluculuk: Avukatlar, kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları arabuluculuk yoluyla çözme konusunda deneyime sahiptirler. Bu, mahkeme sürecinden önce taraflar arasında uzlaşmayı sağlayarak daha hızlı ve maliyet etkin bir çözüm sağlamayı amaçlar.
 13. Kiraya Verenin Mülkünü Satma Sürecinde Kiracının Hakları: Kiraya verenin mülkünü satma durumlarında, kiracıların haklarını korumak adına kiracı hakları avukatı müvekkillerine rehberlik eder. Kiracının adil bir şekilde bilgilendirilmesini ve haklarının korunmasını sağlamak için hukuki destek sunarlar. Bu konuda detaylı bilgi için “Kiracı Olarak Oturulan Evin Satılması” yazımızı inceleyebilirsiniz.
 14. Eşya ve Demirbaşların Kira Sözleşmesinden Kaynaklanan Sorumlulukları: Kiracının sorumlu olduğu eşyalar ve demirbaşlar ile ilgili olarak kira sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki yükümlülükleri ele alan avukatlar, taraflar arasındaki sorumlulukları netleştirir ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.
 15. Kira İlişkilerinde Haksız Fesih ve Tazminat: Kiracının veya kiraya verenin haksız bir şekilde sözleşmeyi feshetmesi durumlarında kira hukuku avukatı, müvekkillerini temsil ederek haksız fesihin sonuçlarına karşı koruma sağlar ve tazminat taleplerini yönetir.

Eğer kiraya verilen taşınmaz İstanbul’da bulunuyorsa, kira hukuku avukatı İstanbul kökenli bir avukat tutulması önerilir. Çünkü olası bir kira uyuşmazlığı durumunda, yerel bir kira hukuku avukatı İstanbul’da bulunduğundan dolayı erken, hızlı ve etkili müdahalesi, mevcut durumu daha iyi yönetmeye yardımcı olacaktır.

kiracı tahliye avukatı

KİRACI TAHLİYE AVUKATININ GÖREVLERİ

Günümüzde, kira ilişkileri birçok farklı nedenle zorluklarla karşılaşabilir, bu da zaman zaman kiracının tahliye edilmesini gündeme getirebilir. Ancak, bir kiracının tahliye edilmesi süreci oldukça kapsamlı ve karmaşıktır. Bu süreç, mahkeme kararı olmadan ve yasal prosedürler takip edilmeden gerçekleştirilemez.

Kiracının tahliyesi için birçok sebep bulunabilir. En yaygın sebepler arasında kira borçları, mülkiyetin kötü kullanımı, ihtiyaç iddiası veya sözleşme ihlali gibi durumlar bulunmaktadır. Ancak, bu sebeplerin varlığı durumunda bile, kiracının tahliyesi için doğru prosedürlerin takip edilmesi önemlidir.

Tahliye süreci, mahkemeye başvurmayı gerektirir. Mahkemeye başvuru sürecinde, belgelerin düzenli ve eksiksiz olması, yasal süreçlere uygun davranılması büyük önem taşır. Yapılacak bir hata, tahliye sürecini uzatabilir ya da tamamen iptal edebilir. Bu nedenle, kiracı tahliye avukatından doğru ve güvenilir bir hukuki destek almak, kiraya veren için kritik bir öneme sahiptir.

Tahliye davası haricinde, tahliye prosedürünün kendisi de oldukça zor ve karmaşıktır. Kiracının haklarını ihlal etmeden, yasal süreçlere uygun şekilde tahliye işlemi gerçekleştirilmelidir. Ayrıca, mahkeme kararı almadan yapılan herhangi bir müdahale veya tahliye girişimi yasal sorunlara yol açabilir.

Bu süreçte, taraflar arasında iletişim kurmak, anlaşmazlıkları çözmek ve uygun bir çözüm bulmak da önemlidir. Ancak, anlaşmazlıklar mahkemeye taşınmadan önce bile, kiracı tahliye avukatından yardım almak önemli bir adımdır.

Sonuç olarak, kiracının tahliyesi süreci, başta göründüğünden daha karmaşık ve hassas bir konudur. Yasal süreçlere uygun davranılması, doğru adımların atılması ve kiracı tahliye avukatından destek alınması, bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını sağlayabilir. Unutulmamalıdır ki, herhangi bir hata, tahliye sürecini uzatabilir veya iptal edebilir, bu nedenle dikkatli ve uzman bir yaklaşım şarttır.

Türkiye’de kiracı tahliye sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi için “Kiracıyı Tahliye Davası” yazımızı inceleyebilirsiniz.

KİRACI AVUKATLARININ KİRACININ HAKLARINI KORUMASI

Kira hukuku, genellikle ev sahiplerinin hakları üzerinde odaklandığı düşünülür ancak aslında kiracıların hukuki haklarının da korunması büyük bir öneme sahiptir. Kiracılar, kira hukuku çerçevesinde sahip oldukları hakları iyi bilmelidirler. Kiracı avukatları kiracıları sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirmekte büyük bir önem arz etmektedir.

Günümüzde, bazı ev sahipleri tarafından kiracılardan talep edilen fahiş kira artışları ve kanuna aykırı talepler gibi durumlarla karşılaşmak yaygındır. Hukuki haklarını bilmeyen kiracılar kira hakları avukatına danışmayarak, bu tür taleplere karşı savunmasız kalabilir ve barınma hakları ciddi şekilde zarar görebilir. Bu durum, sadece maddi açıdan değil, aynı zamanda manevi olarak da kiracıları olumsuz etkileyebilir.

Kira hukukumuz, kiracıları korumak amacıyla bir çok düzenleme içermektedir. Bu düzenlemeler, kiracıların kanuni düzenlemelere uygun bir şekilde muamele görmesini ve haklarını korumasını sağlamak için tasarlanmıştır. Örneğin, kira artışları konusunda belirli sınırlamalar getirilmiş ve kiracılar, bu tür taleplere karşı yasal haklarına dayanarak savunma yapabilme imkanına sahip olmuşlardır. Kiracılar aynı zamanda, konutlarının temel bakım ve onarımlarının ev sahipleri tarafından yerine getirilmesini talep edebilir ve bu konuda da haklarını savunabilirler. Kiracı hakları avukatı bu hususlara kiracıları bilgilendirecektir.

Sonuç olarak, kira hukukundaki düzenlemeler, ev sahiplerinin haklarına odaklanmanın ötesinde, kiracıları da korumayı amaçlamaktadır. Kiracıların bu hakları iyi bilmeleri, haksız taleplere karşı savunma yapmalarını ve barınma haklarını etkili bir şekilde korumalarını sağlar. Bu hususta kiracı hakları avukatına danışmak ve hukuki destek almak bir çok haksız uygulamanın önüne geçeceği gibi kiracılardan talep edilecek bir çok hukuka aykırı talebide engelleyecektir.

Kiracı haklarından en önemlisi olan kira artış sınırlandırılmalarına ilişkin detaylı bilgi için “Fahiş Kira Artışına İtiraz” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

KİRA HUKUKU AVUKATININ ÖNEMİ

Kira hukuku, geniş bir yelpazede detaylı ve karmaşık prosedürel kurallara sahip olan son derece kapsamlı bir hukuk dalıdır. Bu alandaki bilgi birikimi, sadece önemli değil, aynı zamanda pratik deneyimle birleştiğinde daha etkili hale gelir. Küçük bir usuli hatanın, ne kadar haklı olursanız olun, geri dönüşü olmayacak hak kayıplarına neden olabileceği unutulmamalıdır. Kira hukukunda uzmanlık, her bir aşamada doğru ve dikkatli adımlar atmayı gerektirir.

Kira ilişkileri, bir dizi yasal düzenlemeye tabi olup, bu düzenlemelere uygun hareket etmek karmaşıktır. Bu nedenle, kira hukukunu bilmek kadar, bu alanda sahip olunan tecrübenin de büyük bir önemi vardır. Tecrübesizlik, kira sözleşmeleri, tahliye süreçleri ve mülk kullanımı konularında karşılaşılabilen hukuki zorlukları daha da karmaşık hale getirebilir.

Bu nedenle, profesyonel bir kira hukuku avukatının rehberliğinde hareket etmek, her aşamada yasal gerekliliklere uygunluğu sağlamak ve olası sorunları önlemek için kritik önem taşır. Kira hukukunda uzmanlık, taraflar arasındaki dengeyi korumak, hakların doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve adil bir çözüm sağlamak amacıyla hukuki süreçleri doğru bir şekilde yönetmeyi gerektirir. Bu bağlamda, hukuki süreçlerdeki riskleri en aza indirgemek ve sağlam bir hukuki temel oluşturmak için doğru bilgi, deneyim ve profesyonel rehberlik, kira hukukunda başarılı bir şekilde hareket etmenin temelini oluşturur.

Kira Hukuku Avukatından Destek Almak İçin:

Kira Hukuku Avukatı:C&B Hukuk Bürosu
✅ Telefon ve Whatsapp :0 212 706 24 64 – 0 555 627 79 44
✅ Adres:

Esentepe Mah. Keskin Kalem Sok. Arya Plaza No: 17/4 34381 Şişli/İstanbul

✅ E-Mail:info@cbhukuk.com 
keyboard_arrow_up