türkiye'de sözleşme hukuku

TÜRKİYE’DE SÖZLEŞME HUKUKU: SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ

Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Sistemi, sözleşme hukuku konularını Türk Borçlar Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde düzenlemektedir. Türkiye’de sözleşme hukuku, taraflar arasında yapılan anlaşmaların hukuki sonuçlarını belirleyen ve uygulanmasını sağlayan hukuk dalıdır.

Türk Borçlar Kanunu 1.maddesine göre sözleşme; iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanı ile oluşan hukuki bir işlemdir. Tarafların sözleşme yapmakta arzu ettikleri hukuki sonuç bir borcun doğumu ise borç doğuran bir sözleşme söz konusudur. Ancak bir sözleşme mevcut borç ilişkisinde değişiklik yapmak, bir borcu sona erdirmek veya  borcu nakletmek için de yapılabilir. Sözleşmelerde iki tarafa borç yüklenebileceği gibi sadece tek tarafa borç yükleyen sözleşme de düzenlenebilir. Bağışlama tek tarafa borç yükleyen sözleşmenin en tipik örneğidir.

Türk Borçlar Kanunu MADDE 1- Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur. İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir. MADDE 2- Taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında uyuşmuşlarsa, ikinci derecedeki noktalar üzerinde durulmamış olsa bile, sözleşme kurulmuş sayılır. İkinci derecedeki noktalarda uyuşulamazsa hâkim, uyuşmazlığı işin özelliğine bakarak karara bağlar.
Sözleşmelerin şekline ilişkin hükümler saklıdır.

SÖZLEŞMENİN ÖNEMİ

Türkiye’de sözleşme hukukuna göre sözleşme yapmak, herhangi bir iş veya işlem yaparken karşı tarafın yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemek için yapılan bir anlaşmadır. Sözleşmeler, belirli bir konuda taraflar arasında karşılıklı hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini düzenleyen bir belge olarak tanımlanabilir. Sözleşmeler, tarafların arasındaki hukuki ilişkiyi belirler ve tarafların karşılıklı haklarını ve yükümlülüklerini düzenler. Dolayısıyla, sözleşme hazırlamanın önemi büyüktür.

Sözleşme yapmanın en büyük önemi, taraflar arasındaki anlaşmanın netleştirilmesidir. Sözleşme hazırlamak, tarafların karşılıklı haklarını ve yükümlülüklerini belirleyerek, herhangi bir belirsizlik veya anlaşmazlık durumunda sözleşmenin bir delil olması sayesinde taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırır. Ayrıca, sözleşme yapmak, herhangi bir anlaşmazlık durumunda tarafların haklarını ve yükümlülüklerini korumak için yasal bir dayanak sağlar.

Sözleşmenin önemi, tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanmasıdır. Sözleşmeler, tarafların karşılıklı haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyerek, her iki tarafın da sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Türkiye’de sözleşme hukukuna göre yerine getirmesi gerektiğini belirtir. Bu nedenle, sözleşme hazırlamak, tarafların işbirliği yapmasını ve yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayarak, işin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Sözleşme düzenlemek, tarafların riske maruz kalmasını engeller. Sözleşmeler, tarafların risklerini ve sorumluluklarını belirleyerek, herhangi bir belirsizlik durumunda tarafların olası kayıplarını minimize eder. Ayrıca, sözleşme yapmak, tarafların anlaşmazlık durumunda Türkiye’de sözleşme hukuku uyarınca hukuki koruma sağlaması açısından da önemlidir.

Sözleşme hazırlama tarafların arasındaki anlaşmazlıkların azaltılmasına da yardımcı olur. Taraflar arasında herhangi bir anlaşmazlık durumunda, sözleşme tarafların karşılıklı haklarını ve yükümlülüklerini açık bir şekilde belirler. Bu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü kolaylaştırır ve herhangi bir yasal sürecin gerekli olmadığı durumlarda, taraflar arasında uzun ve yorucu bir hukuki mücadeleyi önler.

Sözleşmenin önemi sadece iş dünyası için değil, aynı zamanda günlük hayatta da büyük bir öneme sahiptir. Örneğin, ev kiralamak, araba satın almak, hizmet sözleşmeleri vb. gibi birçok durumda sözleşme yapmak önemlidir. Bu sözleşmeler, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyerek, herhangi bir anlaşmazlık durumunda çözümünü kolaylaştırır ve tarafların risklerini minimize eder.

Sözleşme hazırlama, iş dünyasında ve günlük hayatta çok önemlidir. Sözleşmenin önemi, taraflar arasında anlaşmazlık çıkması durumunda, sözleşmenin hukuki bir dayanak sağlaması, tarafların yükümlülüklerinin netleştirilmesi ve yerine getirilmesinin sağlanması, risklerin minimize edilmesi ve tarafların haklarının korunması açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, sözleşme yaparken dikkatli olunması ve her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen Türkiye’de sözleşme hukukuna uygun ayrıntılı bir sözleşme hazırlanması gerekir.

SÖZLEŞME HUKUKUNA GİREN KONULAR

Sözleşme, hukukun en temel kavramlarından biridir ve birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Sözleşmenin en önemli özelliği, taraflar arasında bir anlaşmanın oluşmasıdır. Bu anlaşma ile taraflar, belirli bir konuda karşılıklı hak ve yükümlülükler üstlenirler.

Türkiye’de sözleşme hukuku, sözleşme yapma, uygulama ve sona erdirme süreçleriyle ilgilenir. Sözleşme hukuku, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen yasal düzenlemeleri içerir. Sözleşmeler, taraflar arasındaki ilişkileri düzenledikleri için, sözleşme hukuku tarafların haklarını korur ve haksızlıklara karşı koruma sağlar.

Türkiye’de sözleşme hukuku, birçok konuyu kapsar. Bunlar arasında, mal satımı, kira sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, gayrimenkul hukuku, tüketici hukuku, ticaret hukuku, sigorta hukuku ve lisans sözleşmeleri gibi birçok konu yer alır.

En çok karşılaşılan sözleşme örnekleri aşağıdaki gibidir;

 • Satış Sözleşmeleri: Satıcı ve alıcı arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, ürünlerin, malların veya hizmetlerin satışını içerebilir.
 • İş Sözleşmeleri: İşveren ve çalışan arasındaki anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, işyerinde çalışma koşullarını, çalışma saatlerini, ücretleri vb. belirleyen ayrıntıları içerebilir.
 • Kiralama Sözleşmeleri: Kiralayan ve kiracı arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, gayrimenkuller, arabalar, araçlar vb. gibi birçok farklı şeyin kiralanmasını içerebilir.
 • İş Ortaklığı Sözleşmeleri: İş ortakları arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, işletme ortaklıklarını ve girişimleri düzenler.
 • Lisans ve Franchise Sözleşmeleri: Bir kişiye, bir şirkete veya bir organizasyona başka bir kişiye, şirkete veya organizasyona ait bir fikri mülkiyet hakkını kullanma izni veren sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, patentler, ticari markalar, telif hakları vb. gibi fikri mülkiyet haklarını içerebilir.
 • Taahhüt Sözleşmeleri: Bir tarafın başka bir tarafa bir işi yapmayı veya bir hizmeti sunmayı taahhüt ettiği sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, inşaat işleri, danışmanlık hizmetleri vb. gibi birçok farklı alanda olabilir.
 • Uluslararası Sözleşmeler: Farklı ülkeler arasında yapılan sözleşmeleri kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, ihracat, ithalat, uluslararası işbirliği vb. konuları kapsayabilir.
 • Tüketici Sözleşmeleri: Tüketiciler ile satıcılar veya hizmet sağlayıcılar arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, tüketicilere satılan mal ve hizmetlerin koşullarını, garanti ve iade politikalarını düzenler.
 • Gayrimenkul Sözleşmeleri: Gayrimenkul alım-satımı, kira, ipotek gibi konuları düzenleyen sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, taşınmaz malların alım-satımı, kiralanması veya teminat olarak kullanılması gibi konuları içerebilir.
 • Sigorta Sözleşmeleri: Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, sigorta poliçelerinin koşullarını, prim ödemelerini ve tazminat taleplerini düzenler.
 • Bankacılık ve Finansal Sözleşmeler: Bankalar, finansal kuruluşlar ve müşterileri arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, kredi sözleşmeleri, yatırım sözleşmeleri, teminat sözleşmeleri gibi konuları içerebilir.
 • Danışmanlık Sözleşmeleri: Danışmanlar veya danışmanlık firmaları ile müşterileri arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, danışmanlık hizmetlerinin kapsamını, ücretleri, gizlilik ve yükümlülükleri düzenler.
 • Tedarikçi ve Müşteri Sözleşmeleri: Bir tedarikçi ile müşteri arasında yapılan anlaşmaları kapsayan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, mal veya hizmet tedarikinin koşullarını, fiyatlarını, ödeme şartlarını düzenler.

Ticari sözleşmelere ilişkin ayrıntılı bilgi için Ticaret Hukuku sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

sözleşme avukatı

SÖZLEŞMENİN KURULMASI

Bir akdin kurulması için iki veya daha çok tarafın bir hukuki sonuç meydana getirmek üzere karşılıklı irade beyanında bulunmaları ve bu irade beyanlarının birbirine uygun olması gerektiği anlaşılır. İki tarafın karşılıklı birbirine uygun irade beyanları ile sözleşmenin kurulması bir tarafın teklifini diğer tarafın kabul etmesi ile gerçekleşir.

 • Teklif (İcap)

İcap bir sözleşmeyi meydana getirmek için bir tarafın teklifini içeren ve karşı tarafa yöneltilen irade beyanıdır. İcap karşı tarafa sözleşmeyi kurma imkanını verir ve icapta bulunan buna engel olamaz.

 • Kabul

Kabul; yapılan bir icaba karşılık muhatap tarafından icabı yapana yöneltilen ve sözleşmenin kurulma arzusunu kesin olarak ifade eden irade beyanıdır. Kabul ancak kendine teklif yöneltilen taraf tarafından yapılabilir. Kabul ile sözleşme kurulmuş sayılacağından dolayı kabul yenilik doğuran bir hukuki işlemdir.

 • Karşılıklı irade beyanlarının birbirine uygunluğu

Tarafların irade beyanlarının birbirine uygun olup olmadığı konusunda iki tarafın görüşü aynı ise açık uygunluk veya uygun olmama söz konusu olur ve sözleşmenin kurulup kurulmadığı aralarında bir uyuşmazlığa sebep olmaz. Ancak iki taraf arasında sözleşmenin kurulup kurulmadığı konusunda bir anlaşmazlık varsa; Türkiye’de sözleşme hukukuna göre bu anlaşmazlıkta irade beyanlarının yorumu ile sonuca varılacaktır. Sözleşmenin yorumunun gerek doktrinde gerekse mahkeme içtihatlarında güven teorisi çerçevesinde yapılacağı kabul edilmektedir.

SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI

 • Taraflar ehil olmalıdır.

Sözleşmenin geçerli olması için tarafların o sözleşmeye yapmaya ehil olması gerekmektedir. Hukuki işlem ehliyetinin gerçek kişiler yönünden temel şartı irade beyanında bulunanın temyiz kudretine sahip olmasıdır. Tüzel kişilerde ise sözleşme yapma ehliyeti bunlara özgü kurallara göre belirlenir.

 • Sözleşmenin konusu emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı olmamalıdır.

Sözleşme serbestisi prensibi gereğince taraflar akdin konusunu belirlemekte serbesttirler. Fakat bu serbestliğin sınırları sözleşmenin konusunun emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı olmamasıdır. Bu sınırlara aykırılık halinde sözleşme hüküm ifade etmeyecektir.

 • Sözleşmenin konusu imkansız olmamalıdır.

Sözleşme yapıldığı sırada sözleşmenin konusunu teşkil eden edimlerden biri objektif olarak imkansız ise sözleşme geçerli değildir. Bu imkansızlık fiili bir imkansızlık olabileceği gibi hukuki bir imkansızlıkta olabilir.

 • Karşılıklı irade beyanları sağlıklı olmalıdır.

İrade beyanlarının sağlıklı olmaması, diğer bir ifadeyle irade beyanlarında sakatlık sözleşmeyi geçersiz kılan unsurlardan biridir. Beyanın arzuya uygun olmaması, şaka amaçlı beyan, yanılma, hata , hile irade beyanını sakatlayan durumlardır.

 • Muvazaa bulunmamalıdır.

Bir sözleşmede muvazaa; tarafların yaptıkları sözleşmenin hiç hüküm doğurmaması veya görünüşteki sözleşmeden başka bir sözleşmenin hükümlerini doğurması hususunda anlaşmalarıdır. Böylece taraflar üçüncü şahıslara karşı sözleşme yapmış gibi gözükseler de işbu sözleşme gerçek iradelerini yansıtmamaktadır. Muvazaalı sözleşme muvazaa sebebiyle hiçbir hüküm doğurmaz.

SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZLİĞİ

Sözleşmelerin geçersizliği ya da başka bir tabirle sözleşmenin hükümsüzlüğü Türkiye’de sözleşme hukukuna göre sözleşmelerdeki eksiklik ve sakatlıkları ve sözleşmelerin sonradan etkisizleştiği hallerin tümünü kapsar.

 • Yokluk

Sözleşmenin kurucu unsurlarını teşkil eden karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunmaması halinde sözleşme geçerlilik kazanamaz ve sözleşme yoktur. Bir sözleşmenin yokluğu her zaman ilgili herkes tarafından ileri sürülebilir.

 • Butlan (Kesin Hükümsüzlük)

Kurucu unsurları mevcut olduğu için geçerli olan bir sözleşme; kamu düzenini ilgilendirecek önemde bulunan geçerlilik şartlarına sahip değilse sözleşme batıldır yani kesin hükümsüzdür. Türk Borçlar Kanunu 20. Madde de butlan kavramı; sözleşmenin konususun imkansız ya da hukuka veya ahlaka aykırı olduğu hallerdeki hükümsüzlük için kullanılmıştır. Bir sözleşmenin butlanını gerektiren sebepler, irade beyanında bulunan kimsenin ehliyetsizliği, akdin konusunun emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı veya imkansız olması; sözleşmenin geçerliliği için aranan şekil şartlarına uyulmaması ve sözleşmenin muvazaalı olmasıdır.

 • İptal Kabiliyeti

Bu tarz hükümsüzlük hallerinde bir yandan sözleşmenin geçerliliğini etkileyen sakatlığı gidererek sözleşmesel ilişkiyi geçerli hale getirmek, diğer yandan sakatlık yüzünden sözleşmeyi kesin olarak hükümsüzleştirme imkanı vardır. İptal kabiliyetinde; eksik bulunan geçerlilik şartı ile korunan tarafa; sakat sözleşmeyi kesin olarak hükümsüz kılması için bir iptal hakkı tanınmıştır.

 • Eksiklik

Kurucu unsurları bulunduğu için geçerli olan bir sözleşmenin hüküm ifade etmesi bakımından bir veya birkaç unsurla tamamlanması gerekiyorsa sözleşme tamamlanmamış durumdadır. Bu hükümsüzlük hali için noksanlık deyimi kullanılır. Noksanlık bulunan hallerde sözleşmenin hüküm ifade etmesi askıdadır. Ya eksiklikler giderilecek ve sözleşme hüküm ifade edecektir ya da eksikliklerin giderilemeyeceği kesin olarak belli olacak ve sözleşme hükümsüzleşecektir.

 • Kısmi hükümsüzlük

Türk Borçlar Kanunu’na göre bir sözleşmedeki sakatlığın sözleşmenin sadece bir kısmını etkilediği hallerde sözleşmenin sadece o kısmı hükümsüz olur. Kısmi hükümsüzlüğün uygulanabilmesi için hükümsüzlüğü gerektiren sakatlığın sözleşmenin sadece bir kısmını etkilemesi birinci şarttır. Eğer sakatlık sözleşmenin tamamını etkiliyorsa kısmi hükümsüzlük uygulanamaz.

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN DÜZENLENMESİ

Uluslararası sözleşmeler farklı ülkelerde faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar arasında yapılan sözleşmelerdir. Uluslararası sözleşmelerin hazırlanması oldukça karmaşıktır ve farklı ülkelerin hukuk sistemleri ve kültürel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Uluslararası sözleşmelerde, sözleşmenin dili, yargı yetkisi, uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve sözleşmenin yerine getirilmesi gibi konular önemlidir. Uluslararası sözleşme hazırlanması daha karmaşık olduğu için uzman bir sözleşme avukatı desteği gerektirebilir. Herhangi bir alanda yapılan sözleşmelerde, tarafların hak ve yükümlülüklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve sözleşmede yer alan hükümlerin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Uluslararası sözleşmelerde ise, tarafların farklı kültürel, yasal ve dil farklılıklarını dikkate almak gerekmektedir. Bu nedenle, uluslararası sözleşmelerin hazırlanması aşamasında dikkatli bir çalışma yapılması gerekir. Sözleşmenin dili, yargı yetkisi, uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve sözleşmenin yerine getirilmesi gibi konular, tarafların sözleşmeden beklediği sonuçlar açısından önemlidir. Ayrıca uluslararası sözleşmeler hem tarafların milli hukukları hem de Türkiye’de sözleşme hukukuna uygun bir şekilde düzenlenmelidir.

Ayrıca, günümüzde internet ve dijital dünya üzerinden yapılan sözleşmelerin sayısı da giderek artmaktadır. Bu tür sözleşmelerin hazırlanması da ayrı bir önem taşımaktadır. İnternet üzerinden yapılan sözleşmelerin hukuki geçerliliği ve sözleşmelerin imzalanması konuları, dijital dünya üzerindeki hukukun gelişimiyle birlikte sürekli olarak güncellenmektedir.

uluslararası sözleşme

SÖZLEŞME HAZIRLAMA SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sözleşme hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli konular şunlardır:

 • Tarafların Kimlik Bilgileri: Sözleşmenin taraflarının doğru ve tam kimlik bilgileri yazılmalıdır. Bu bilgiler, sözleşmenin geçerliliği açısından son derece önemlidir.
 • Amaç ve Konu: Sözleşmenin amacı ve konusu açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Bu sayede sözleşmenin ne amaçla hazırlandığı ve hangi konuda olduğu açıkça anlaşılır.
 • Şartlar ve Koşullar: Sözleşme hazırlamada sözleşmede yer alan şartlar ve koşulların net ve açık bir şekilde belirtilmesi önemlidir. Tarafların hakları ve sorumlulukları detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
 • Tarih ve Süre: Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri belirtilmelidir. Sözleşmenin süresi, tarafların ne zaman ve nasıl sonlandırabileceği de belirtilmelidir.
 • Fiyat ve Ödeme Koşulları: Sözleşmenin fiyatı ve ödeme koşulları açıkça belirtilmelidir. Ödeme tarihleri, ödeme şekli gibi detaylar net bir şekilde ifade edilmelidir.
 • İşin Yürütülmesi: Sözleşmede, işin nasıl yürütüleceği, tarafların hangi yükümlülükleri yerine getireceği, işin teslim süresi gibi detaylar belirtilmelidir.
 • İptal ve İhlal Durumları: Sözleşmenin iptal ve ihlal durumları açık bir şekilde ifade edilmelidir. Tarafların ne zaman ve nasıl iptal edebilecekleri, ihlal durumlarında nelerin yapılacağı gibi detaylar belirtilmelidir.
 • Yasal ve Hukuki Konular: Sözleşme hazırlama sürecinde yasal ve hukuki konularına dikkat edilmelidir. Tarafların yasal hakları, uyuşmazlık çözüm yöntemleri, mahkeme yargı yetkisi gibi detaylar net bir şekilde belirtilmelidir.
 • Tarafların Yetkileri: Sözleşmede tarafların yetkileri açık bir şekilde ifade edilmelidir. Tarafların hangi durumlarda hangi yetkileri kullanabileceği belirtilmelidir.
 • Gizlilik ve Gizli Bilgiler: Sözleşmede, tarafların gizlilik ve gizli bilgiler konusunda ne tür yükümlülükleri olduğu açık bir şekilde belirtilmelidir.

Bu noktalara dikkat edilerek hazırlanan sözleşmeler, taraflar arasındaki ilişkilerin düzenli ve sağlam bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir. Sözleşme hazırlama sürecinde, tarafların ihtiyaçlarına göre özel şartlar da belirtilebilir. Ancak bu durumda da, sözleşmenin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve tarafların eşit haklara sahip olması gibi hususlara dikkat edilmelidir.

SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASINDA SÖZLEŞME AVUKATININ ÖNEMİ

Sözleşmenin hazırlanmasında bir sözleşme avukatının hukuki desteği oldukça önemlidir. Sözleşme avukatı, sözleşme hazırlama aşamasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, avukatlar, sözleşmede yer alan hükümlerin hukuka uygunluğunu ve tarafların haklarını koruyacak nitelikte olup olmadığını da değerlendirirler.

 • Hukuki Konularda Uzmanlık: Bir sözleşme avukatı, sözleşme hukuku konusunda uzmanlaşmış bir hukukçu olduğu için, sözleşmenin hazırlanmasında hukuki konularda gerekli bilgi ve deneyime sahiptir. Avukatlar, sözleşmelerin hazırlanması aşamasında tarafların hak ve yükümlülüklerinin doğru bir şekilde belirlenmesine ve hukuka uygunluğunun değerlendirilmesine yardımcı olabilirler.
 • Risklerin Önlenmesi: Avukatlar, sözleşmelerin hazırlanması aşamasında tarafların karşı karşıya kalabilecekleri riskler hakkında bilgi sahibidirler. Sözleşme avukatı desteği almak, tarafların risklerin önlenmesi için gerekli adımları atmasına yardımcı olabilir.
 • Özel Durumlarda Yardım: Sözleşmelerin hazırlanması sırasında, tarafların özel durumları veya özel gereksinimleri olabilir. Avukatların sözleşmelerin hazırlanması aşamasında taraflara özel yardım sağlaması, sözleşmenin tarafların gereksinimlerine uygun olarak hazırlanmasına yardımcı olabilir.
 • İlişkilerin Korunması: İş dünyasında yapılan sözleşmeler, taraflar arasındaki ilişkilerin korunması açısından son derece önemlidir.
 • Hukuki terimlerin doğru kullanımı: Sözleşmeler genellikle karmaşık hukuki terimler ve ifadeler içerir. Tarafların bu terimlerin ve ifadelerin anlamını tam olarak anlamaları ve doğru şekilde yorumlamaları önemlidir. Sözleşme avukatı, sözleşme hükümlerini tarafların anlayabileceği bir şekilde açıklayarak, sözleşmenin taraflar arasında doğru şekilde anlaşılmasını sağlar.
 • Uyuşmazlıkların Çözümü: Sözleşmelerin hazırlanması aşamasında, tarafların arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü de önemli bir konudur. Avukatlar, sözleşmenin hazırlanması aşamasında uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlerin yer almasına yardımcı olabilirler.

Sözleşmelerde belirlenen haklar ve yükümlülüklerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması, sözleşmelerin başarılı bir şekilde tamamlanması açısından son derece önemlidir. Avukatlar, sözleşmelerin tarafların haklarını ve yükümlülüklerini koruyacak şekilde hazırlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olurlar. Ayrıca, sözleşme avukatı, sözleşmenin geçerli ve yasal olmasını sağlarlar ve sözleşmede yer alan hükümlerin mevcut yasalara uygun olmasını sağlarlar.

Sonuç olarak, sözleşme düzenleme ve sözleşme hukuku, iş ve ticaret hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde ve tarafların haklarının korunmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, sözleşme hazırlama aşamasında avukat desteği almak ve uluslararası sözleşmelerde uzman bir sözleşme avukatı ile çalışmak, sözleşmenin doğru ve hukuka uygun bir şekilde hazırlanması için önemlidir.

Diğer faaliyet alanlarımızı buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.