Makaleler

FUTBOLCU ALACAKLARININ TAHSİLİ

ŞİRKETLER HUKUKUNUN ÖNEMİ VE UYGULANIŞI

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI

fazla mesai ücreti

FAZLA MESAİ ÜCRETİ VE FAZLA MESAİ KAVRAMI

mirasın reddi ve sonuçları

MİRASIN REDDİ VE SONUÇLARI

iş sözleşmesi türleri

İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

TAPUDA SATIŞ BEDELİNİ DÜŞÜK GÖSTERMEK

TAPUDA SATIŞ BEDELİNİ DÜŞÜK GÖSTERMEK

last will and testament

VASİYETNAME DÜZENLEMEK

tapu kaydında şerh

TAPU KAYDINDA ŞERH VE BEYAN BULUNMASI

landlord sold property

KİRACI OLARAK OTURULAN EVİN SATILMASI

miras intikal işlemleri

TÜRKİYE’DE MİRAS İNTİKAL İŞLEMLERİ

fahiş kira artışı

FAHİŞ KİRA ARTIŞI