CEZA YARGILAMASINDA BASİT YARGILAMA USULÜ NEDİR?

Basit yargılama usulü, genel hükümler ile ceza yargılaması veya seri muhakeme usulünden farklı bir yargılama türüdür. 7188 sayılı Kanun Geçici md 5/1-(c) ve (d) kapsamında, 01.01.2020’den itibaren yürürlüğe girmiş olup 01/01/2020 tarihi itibarıyla kovuşturma evresine geçilmiş, hükme bağlanmış veya kesinleşmiş dosyalarda seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulü uygulama alanı bulmaz.

CEZA YARGILAMASINDA SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

17.10.2019 Tarihli 7188 Sayılı Kanun’un 23.maddesiyle CMK’ya ‘’Seri Muhakeme Usulü’’ eklenmiştir. Bu usul klasik muhakeme kavramından farklılıklar taşımakta olup istisnai nitelikte özel bir ceza muhakemesi yoludur. Seri muhakeme usulünün uygulanabilmesi için şartlar oluşmuşsa, Cumhuriyet Savcısı’nın seri muhakeme usulünü uygulaması zorunludur.

How to get Turkish Citizenship (Turkish Passport) by investing 250.000 USD on Real Estate

The minimum amount of property value required for Turkish citizenship of foreigners was increased from 1.000.000 USD to 250.000 USD. The rule of the purchase of at least 1 million US Dollars to the title deeds of the property not to be sold for 3 years has also been changed by the regulation.