anlaşmalı boşanma nedir

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI: ADIMLAR, BELGELER, DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Anlaşmalı boşanma süreci, evli bir çiftin evliliklerini sonlandırmak için mahkemeye boşanma, mal paylaşımı, velayet gibi konularda anlaştıkları gösteren bir protokol ile başvurdukları bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma; Türk Medeni Kanunu’nun 166/3. maddesi uyarınca belirtilen genel boşanma sebeplerinden biridir.

Anlaşmalı boşanma şartları kanunda belirtilmiştir. Bu yöntemle, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve ortak hayatın artık devam ettirilemez olduğuna dair her iki tarafın da anlaştığı durumlarda çiftler mahkemeye başvurarak boşanabilir. Bu yöntem, çiftler arasındaki anlaşmazlıkları en aza indirerek, boşanma sürecini daha az stresli ve daha az maliyetli hale getirir.

Taraflar, genellikle avukatları aracılığıyla anlaşma protokolü oluştururlar ve bu belge mahkemeye sunularak onaylanır. Anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin kendi aralarında karşılıklı anlayış ve uzlaşıyı esas aldığı bir yaklaşımı temsil eder. Bu süreç, hukuki yollarla evliliğin sona erdirilmesini sağlamanın etkili bir yoludur.

Türkiye’de boşanmaya ilişkin ayrıntılı bilgi için “Boşanma Davası” ve “Boşanma Rehberi” sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

TÜRK MEDENİ KANUNU Madde 166/3- Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR?

Anlaşmalı boşanma, tarafların evliliklerini sonlandırmak için anlaştıkları ve mahkemeye başvurdukları bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusunun ilk cevabı çiftler arasında uygunluk ve işbirliği olması gerektiğidir. Anlaşmalı boşanma sürecinin başarıyla tamamlanabilmesi için belirli şartlar ve adımlar vardır. Anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusuna ilişkin sürecin temel aşamaları:

 1. Uyum ve İşbirliği:Anlaşmalı boşanma süreci için en temel şart, tarafların boşanma konusunda anlaşmış olmalarıdır. Bu, mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi konuları içerir. Anlaşmalı boşanmadan nafaka ve diğer hususların protokolde karara bağlanması gerekmektedir. Taraflar arasında çözüm odaklı bir iletişim ve işbirliği olmalıdır.
 2. Boşanma Protokolünün Hazırlanması: Çiftler boşanmanın tüm sonuçları hakkında anlaşmaya vardıklarına dair bir boşanma protokolü hazırlamalıdırlar. Bu protokol Medeni Kanun ilgili hükümlere aykırı olmamalıdır.
 3. Boşanma Başvurusu: Çiftler dava dilekçesi hazırlayarak boşanma protokolü ile birlikte mahkemeye başvurmalıdır. Boşanma davası açılır ve mahkemeye başvuru belgeleri sunulur. Taraflar, boşanma dilekçesinde anlaşmış oldukları hususları belirtmelidir.
 4. Mal Paylaşımı: Eğer evlilik süresince edinilen mal varlıkları varsa, bu mülklerin nasıl paylaşılacağına dair bir anlaşma yapılmalıdır. Bu, taşınabilir mallar, taşınmazlar, banka hesapları ve diğer varlıkları içerir.
 5. Velayet ve Çocuklar: Eğer çiftlerin çocukları varsa, velayetin kimde olacağı, ziyaret hakları ve çocukların maddi ihtiyaçları gibi konularda anlaşmaya varılmalıdır.
 6. Nafaka ve Yükümlülükler: Nafaka, boşanan eşin diğerine mali destek sağlaması anlamına gelir. Taraflar, anlaşmalı boşanmada nafaka konusunda anlaşmalıdır. Ayrıca, diğer mali yükümlülükler (örneğin, çocukların eğitim masrafları) da belirlenmelidir.
 7. Anlaşmanın Onaylanması: Tarafların anlaşması, mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Mahkeme, tarafların haklarının ve çıkarlarının korunmasını sağlamak için anlaşmayı değerlendirir.
 8. Boşanmanın Kesinleşmesi:Mahkeme, tarafların sunduğu anlaşmayı onayladıktan sonra boşanma kararı kesinleşir ve taraflar resmi olarak boşanmış olur.

Not:

 • Her ülkenin anlaşmalı boşanma süreci ve yasaları farklıdır. Bu nedenle, bulunduğunuz ülkenin yasalarını incelemeniz ve gerekirse bir avukattan profesyonel tavsiye almanız önemlidir.
 • Anlaşmalı boşanma süreci, anlaşmanın tüm detaylarını içerdiği için, her iki tarafın da haklarını korumak için dikkatli bir şekilde düşünülmesi ve anlaşmanın yazılı olarak belirlenmesi önemlidir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma süreci, uyum ve işbirliği olduğunda çiftler arasında tercih edilen bir yol olabilir. Ancak her durum farklıdır ve bir avukatın rehberliği, süreci daha da kolaylaştırabilir ve tarafların haklarını korumasına yardımcı olabilir.

anlaşmalı boşanma süreci

ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Anlaşmalı boşanma gerçekleştirebilmek için hukukumuzun aradığı şartlar vardır. Anlaşmalı boşanma şartları aşağıda belirtilmiştir.

 • Evlilik birliğinin nikah gününden itibaren en az 1 yıl sürmüş olması

Anlaşmalı boşanma şartlarından ilki evlilik birliğinin nikah gününden itibaren en az bir yıl sürmesi gereğidir. Bu durum mahkeme tarafından kendiliğinden olarak kontrol edilir. Eğer anlaşmalı boşanma davası, nikah tarihinden bir yıl geçmeden açılmışsa, dava kabul edilmez. Bu nedenle, bir yıl dolmadan açılan davalarda çekişmeli boşanma prosedürleri uygulanır. Bu süre zarfında, tarafların kanıtları toplanır ve tanıklar dinlendikten sonra boşanma kararı verilebilir.

 • Eşlerin birlikte dava açması veya davayı kabul etmeleri 

Eşlerin anlaşmalı boşanma sürecine geçebilmeleri için bir tarafın dava açıp diğer tarafın da bu davayı kabul ettiğini belirtmesi gereklidir. Ancak bir tarafın diğerini davayı kabul etmesiyle anlaşma sağlanabilmesi için, boşanma davasının özel yasal sebeplere dayanmaması önemlidir. Diğer bir ifadeyle, sadece genel sebeplerden olan şiddetli geçimsizlik durumunda anlaşmalı boşanma yolu tercih edilebilir.

 • Eşlerin açık iradelerinin alınması

Anlaşmalı boşanma davasında, eşlerin katılımı ve açık iradelerinin alınması anlaşmalı boşanma şartlarındandır. Bu kural, hukuki sürecin adil ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlar ve tarafların herhangi bir baskı altında olmadan gerçek iradeleriyle hareket ettiklerini garanti eder.

Eşlerin mutlaka hakim tarafından duruşmada dinlenmesi gereklidir. Bu sebeple, yazılı ifadelerle anlaşmalı boşanma gerçekleştirilemez. Bununla birlikte, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) kullanılarak dinleme yapılabilmektedir.

Duruşmada, hakim, tarafların imzalı beyanlarını okur ve tutanağa geçirir. Eğer beyanlar okunmazsa, boşanma kararı verilemez ve taraflardan biri imzalamaktan kaçınırsa, dava çekişmeli boşanma davasına dönüşür. Bu durum mutlaka tutanak altına alınmalıdır. Bu süreç, tarafların iradelerinin açık ve net bir şekilde belirlenmesini sağlar, böylece hukuki işlem adil ve doğru bir şekilde sonuçlanır.

 • Mali konulara ilişkin anlaşma sağlanması

Mali konulara dair anlaşma, maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakasını içermelidir. Tarafların bu meselelerde anlaşmaları ve hakimin bu anlaşmayı uygun bulması gereklidir. Mahkemeye sunulan tazminatın niteliği, ödeme şekli ve diğer tüm şartları açıkça belirtilmelidir. Bu noktada, tazminat taleplerini saklı tutmak ve anlaşmalı boşanma gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu sebeple, anlaşmalı boşanma protokolünde, ya maddi ve/veya manevi tazminat talep edilmeli ya da bu haklardan feragat edilmelidir.

Ayrıca, tarafların anlaşmalı boşanmada nafakaya ilişkin anlaşması da mahkeme tarafından uygun bulunmalıdır. Bu kapsamda, mahkeme taraflara yoksulluk nafakası isteyip istemediklerini sormalı ve beyanlar alınırken her nafakanın ayrı ayrı hangi türde olduğu net olarak belirtilmelidir.

Boşanma sürecinde talep edilebilecek nafaka ve tazminatlara ilişkin ayrıntılı bilgi almak için “Boşanma Nafakası ve Tazminatı” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 • Çocuklarla ilgili anlaşma sağlanması

Anlaşmalı boşanma sürecinde velayete tabi çocukların durumları hakkında detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Bu, çocukların refahı ve geleceği açısından son derece önemlidir. Tarafların beyanları, çocukların fiziksel, duygusal ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçlarını dikkate alarak alınmalıdır.

Bu bağlamda, çocukların durumu üç temel başlık altında değerlendirilir:

 1. İştirak Nafakası: Çocukların maddi ihtiyaçları ve bakım giderleri göz önünde bulundurularak, ebeveynler arasında bir mali anlaşma yapılmalıdır. Bu, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması için önemlidir. İştirak nafakası hakkında detaylı bilgi için Çocuk Nafakası” sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 2. Velayet: Çocuğun günlük yaşamını kimin yönlendireceği ve kararlarını kimin alacağı konusunda bir karar alınmalıdır. Bu, çocuğun eğitimi, sağlığı, günlük rutini gibi konularda belirleyici olacaktır. Velayet hakkında detaylı bilgi için “Müşterek Çocuğun Velayeti” sayfamızı inceleyebilirsiniz.
 3. Kişisel İlişki: Boşanma sonrasında diğer ebeveynle çocuğun ilişkisini nasıl sürdüreceği belirlenmelidir. Bu, ziyaretlerin sıklığı, tatillerde geçirilen zaman gibi konuları içerir.

Bu üç önemli konu, hakimin de müdahalesine açık olan alanlardır. Hakim, çocukların en iyi şekilde korunmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak adına tarafların beyanlarını dikkate alarak kararını verecektir. Bu şekilde, çocukların geleceğiyle ilgili adil ve dengeli bir anlaşma sağlanarak, onların refahı en üst düzeyde tutulur.

 • Hakimin taraflar arasındaki mali konulara ve çocuklara ilişkin anlaşmayı uygun bulması

Boşanma davasında hakimin, taraflar arasındaki mali ve çocuklarla ilgili meselelere dair anlaşmayı onaylaması kritik bir adımdır. Eğer taraflar, mali konularda ve çocukların durumunda uzlaşırlarsa, boşanma süreci anlaşmalı olarak sonuçlanabilir. Bu amaçla, taraflar arasında bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalanmalıdır. Ancak bu protokolün aynı zamanda hakim tarafından da uygun bulunması gereklidir.

Eğer hakim, anlaşmayı yetersiz ya da kanuna aykırı bulursa, taraflara önerilerde bulunarak uzlaşmayı teşvik edebilir. Taraflar, bu önerileri kabul ederlerse veya kendi aralarında anlaşırlarsa, boşanma işlemi anlaşmalı olarak tamamlanabilir. Ancak, tarafların uzlaşamaması veya hakimin önerileri kabul etmemesi durumunda, dava çekişmeli bir boşanma davasına dönüşebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma şartları mevcutsa anlaşmalı boşanma davası açmak için belli adımların izlenmesi gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?:

 1. Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hazırlama: Eşler, boşanma koşullarını detaylı bir şekilde içeren bir anlaşma protokolü hazırlarlar. Anlaşmalı boşanmada nafaka ve diğer mali hususlar ile velayet ve çovuklara ilişkin konularında karara bağlanmış olması gerekir.
 2. Adliyeye Başvuru: Hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte anlaşmalı boşanma dilekçesi adliyelerin tevzi bürolarına teslim edilir.
 3. Harç Ödemesi: Başvuruda gerekli olan yargılama harçları ödenir. Anlaşmalı boşanma davasında maktu harca tabidir. Maktu harcın haricinde mahkemeye gider avansı yatırmakta gerekir. Tevzi formunda bu masraflar ayrıntıları ile belirtilir.
 4. Dava Açılması: Harçlar ödendikten sonra dava resmen açılmış olur. Tevzi Bürosu tarafından dava dosyası mahkemesine tevzi edilir ve esas numarası alır.
 5. Mahkeme Tensip Tutanağı Hazırlama: Mahkeme, dava dosyasını inceleyerek bir tensip tutanağı (tensip zaptı) hazırlar ve duruşma günü tayin eder.
 6. Yazılı Protokolün Aslının Mahkemeye Sunulması: Eğer dava açılırken boşanma protokolünün aslı mahkemeye sunulmadıysa, duruşma gününe kadar, hazırlanan anlaşmalı boşanma protokolünün aslı mahkemeye sunulur.
 7. Duruşma Katılımı: Mahkeme tarafından belirlenen duruşma gününde, eşlerin her ikisi de bizzat mahkemeye gelir. Taraflar boşanma protokolünün kendileri tarafından imzalandığını ve boşanma protokolünü kabul ettiklerini mahkemeye beyan ederler.
 8. Mahkeme Kararı: Mahkeme, tarafların protokolünü ve boşanma taleplerini inceleyerek eğer kanuna aykırılık yoksa davanın kabulüne karar verir.
 9. Boşanma Kararının Kesinleşmesi: Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren boşanma kararının istinaf süresi geçtikten sonra, karar kesinleşir ve boşanma işlemi tamamlanmış olur.

Bu adımlar, anlaşmalı boşanma sürecini başlatıp tamamlamanız için izlenmesi gereken temel aşamalardır. Unutulmaması gereken önemli bir nokta, bu sürecin her iki tarafın da serbest iradesiyle gerçekleşmesidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEREDE AÇILIR?

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun ilk cevabı yetkili mahkemede dava açılması gerektiğidir. Genel yetki kuralına göre eşlerden birinin ikametgahının bulunduğu yerde veya son altı aydır birlikte oturdukları yerdeki aile mahkemesinde açılır. Ancak tarafların anlaşmasıyla Türkiye genelinde herhangi bir mahkeme de yetkili olabilir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Eğer aile mahkemesi bulunmuyorsa, bu durumda asliye hukuk mahkemeleri görevli olacaktır.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede sonuçlanır. Ancak bazı durumlarda işleyiş farklılık gösterebilir. Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer ortalama sürelerle aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru ve Duruşma Belirlenmesi: Anlaşmalı boşanma davası başvurusu yapılır ve mahkeme tarafından genellikle 1 hafta içinde duruşma tarihi belirlenir. Eşler duruşmaya davet edilir.
 • Duruşma ve Boşanma Kararı: Duruşma gününde her şey uygunsa, mahkeme tek celsede anlaşmalı boşanma kararı verir.
 • Gerekçeli Kararın Yazılması: Mahkeme kararının gerekçesi, yaklaşık 40 gün içinde yazılır.
 • Tebliğ ve İstinaf Süreci: Gerekçeli karar taraflara tebliğ edilir. Eğer taraflar istinafa gitmek istemezse, kararın kesinleşmesi beklenir. İstinaf süresi 2 haftadır. Taraflar bu süreyi beklemek istemezse istinaf haklarından feragat ettiklerine dair mahkemeye dilekçe verebilirler.
 • Kesinleşme ve Nüfus Bilgilerinin Düzeltimi: Kararın kesinleşmesinin ardından, kesinleşme şerhi içeren gerekçeli karar Nüfus Müdürlüğüne bildirilir ve tarafların nüfus bilgileri düzeltilir.

Bu süreç dikkate alındığında, anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı olarak ortalama olarak 1-2 ay denilebilir. İyi bir anlaşmalı boşanma avukatının etkin yönetimiyle bu süre kısaltılabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI ÜCRETİ VE MASRAFLARI

Anlaşmalı boşanma davası için belirlenen ücretler ve harçlar şu şekildedir:

 • Maktu Harç ve Ücretler: Anlaşmalı boşanma davası için maktu harç belirlenmiştir. Harcın haricinde mahkemeye gider avansı da ödenir.
 • Avukata Vekaletname Verilmesi: Eğer eşler avukata vekaletname verirse, özel bir anlaşma ile avukatlık ücreti belirlenir.
 • Avukatlık Vekalet Ücreti (2023): Anlaşmalı boşanma davası için avukatlık vekalet ücretleri, 2023 tarihli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre asgari 17.900 TL olarak belirlenmiştir.

Unutulmamalıdır ki, anlaşmalı boşanma davasının her aşamasında belirlenen ücretler ve harçlar ödenmelidir. Ayrıca, avukatlık ücretleri ve diğer mali detaylar, taraflar arasında yapılan özel anlaşmalarla değişebilir. Bu nedenle, detaylı bilgi almak ve net ücretleri öğrenmek için bir avukata danışmak önemlidir.

anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NASIL OLMALIDIR?

Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanma sonrası hak ve yükümlülüklerini belirledikleri bir belgedir. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun ilk şartı boşanma protokolünün düzenlenmesi ve mahkemeye sunulmasıdır. Anlaşmalı boşanma davasında protokol örneği mahkemeye dava açarken sunulmalıdır. Anlaşmanın ıslak imzalı orjinali en geç duruşma gününe kadar sunulmalıdır.

Aşağıda bir anlaşmalı boşanma protokolünün nasıl olması gerektiği hakkında genel bir rehber bulacaksınız:

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Bulunması Gereken Zorunlu Hususlar:

 1. Başlık ve Tarafların Bilgileri: Protokolün en başında, belgenin adı “Anlaşmalı Boşanma Protokolü” olarak belirtilir. Ardından, eşlerin isimleri, T.C. kimlik numaraları ve iletişim bilgileri yer almalıdır.
 2. Boşanma Talebi ve Nedeni: Boşanma talebinin hangi sebeple gerçekleştiği belirtilmelidir. Örneğin, “Taraflar arasında mevcut olan şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verilmiştir.”
 3. Çocukların Durumu: Velayet, iştirak nafakası, kişisel ilişki gibi çocuklarla ilgili konuların nasıl düzenleneceği açıklanmalıdır.
 4. Mal Paylaşımı ve Tazminatlar: Eşler arasında mal paylaşımı, maddi ve manevi tazminat talepleri gibi ekonomik konular ele alınmalıdır.
 5. Nafaka Düzenlemeleri: Eğer varsa, eşler arasında yoksulluk nafakası gibi mali konular belirtilmelidir.
 6. Evlilikten Doğan Borçlar ve Varlıklar: Evlilik sürecinde oluşan borçlar ve varlıkların nasıl paylaşılacağı belirtilmelidir.
 7. Taşınmaz ve Menkul Malların Paylaşımı: Eğer mevcutsa, taşınmaz ve menkul malların kimin üzerine geçeceği ve paylaşımı hakkında bilgi verilmelidir.
 8. İmzalar ve Tarihler: Protokolün sonunda tarafların ad, soyadları ve imzaları ile tarihlerin bulunması gerekir.

Unutulmamalıdır ki, anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma sürecinde her iki tarafın da serbest iradesiyle hazırlanmalı ve imzalanmalıdır. Ayrıca, her iki tarafın da avukatının kontrolünden geçmesi önemlidir. Protokolün hukuki geçerliliği için bu önemlidir.

Bu konularda tarafların anlaşması ve ölçülü bir şekilde kanuna uygun düzenlenmesi halinde hakimin uygunluk denetimi yapmasına gerek kalmadan protokolü onaylayacaktır. Ancak kötü hazırlanmış bir anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların ileride ihtilafa düşmesine ve hak kaybına neden olabilir.

İhtiyari olarak Boşanma Protokolüne Eklenebilen Hususlar:

 1. Boşanan kadının erkeğin soyadını kullanma anlaşması: Boşanan kadının boşandıktan sonra erkeğin soyadını kullanmaya devam etmesi, erkeğin rızasına bağlıdır. Tarafların soyadı ile ilgili anlaşma protokole yazılarak hâkim onaylatır. Bu sayede mahkeme kararı haline gelen protokol hükmü nüfus müdürlükleri tarafından aynen uygulanmalıdır.
 2. Boşanmada kredi borcunun ödeme anlaşması: Boşanma anlaşması ile taraflar, devam eden bir kredi borcunun nasıl ödeneceğini kararlaştırabilirler. Bu, evlilik sırasında alınan kredinin kalan taksitlerini ödemeyi kabul ve taahhüt etmektir. Bu şekilde bir iç üstlenme sözleşmesi “borç üstlenme” anlaşması olarak nitelendirilir.
 3. Boşanmada taşınmazın devretme anlaşması: Anlaşmalı boşanmada evlilik sırasında edinilen malların tasfiyesine yönelik anlaşma yapmak mümkündür. Taraflar genellikle gayrimenkullerin birbirlerine veya çocukları üzerine devredilmesine yönelik anlaşmaya varırlar. Söz konusu taşınmazların tapu kaydının mutabakata uygun şekilde yapılmaması halinde tapu kaydının iptali ile kendi adlarına tescili için dava açılabilir.
 4. Boşanmada kira ve aidat ödeme anlaşması: Çocuk sahibi olan evli çiftler genellikle anlaşmalı boşanma protokollerine çocukların yaşayacağı evin kira ve aidatlarının ne şekilde ödeneceğine dair hükümler dahil ederler. Bu gibi düzenlemeler bağlayıcı sonuç doğurur ve anlaşmalı boşanmaya uymama halinde icra takibi başlatılabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜNE HAKİMİN MÜDAHALESİ

Hakim, anlaşmalı boşanma protokolüne tarafların anlaşmasına müdahale edebilir ve gerekli gördüğü durumlarda önerilerde bulunabilir. Taraflar bu önerileri kabul ederse, anlaşmalı boşanma kararı verilebilir. Ancak, şarta bağlı kabul veya feragate dayanarak anlaşmalı boşanma kararı verilemez.

Öte yandan, hakim bazı hususlarda protokol dışında kendi başına karar veremez. Örnek olarak; hakim tedbir nafakasına protokol dışında hükmedemez, kişisel ilişkiyi tarafların beyanını almadan ayarlayamaz, ödemelerde faiz belirtilmemişse hakim faize karar veremez, düzenleme dışı velayete karar veremez. Ayrıca, hakimin boşanma kararı verebilmesi için düzenlemeye konu kayıtların getirilip incelenmesi, düzenlemenin uygulanabilir meseleler olduğunun kontrol edilmesi, ihtilaf çıkma olasılığı olan hususların taraflara açıklanması gerekmektedir.

ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNDE MAL PAYLAŞIMI

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı, taraflar arasında serbestçe belirlenebilir. Evlilik süresince edinilen malların nasıl paylaşılacağına dair karar eşler tarafından verilir ve hakim bu kararı boşanma kararına dâhil eder. Bu nedenle, anlaşmalı boşanmadan sonra ayrı bir mal paylaşımı davası açılamaz. Ancak, bazı durumlarda eksik veya yanlış bir boşanma protokolü sebebiyle mal paylaşımı için ayrı bir dava açılmak zorunda kalınabilir.

Boşanma protokolünde öngörülen düzenlemeler, hakim tarafından onaylanmalı ve hükmün temelini oluşturmalıdır. Örneğin, protokolde tescili öngörülen taşınmaz mallar varsa, hakim bunlara ilişkin tescil kararı vermelidir.

ANLAŞMALI BOŞANMADA NAFAKA VE KADININ HAKLARI

Anlaşmalı boşanmada, kadının haklarını doğru bir şekilde bilmesi ve bu hakları anlaşma protokolüne dahil etmesi son derece önemlidir. Kadın, anlaşmalı boşanmada nafaka, tazminat, mal paylaşımı kapsamında kendisine düşen malların adına tescili, velayet, çocuk bakımı için nafaka, ziynet alacağı, eşya alacağı gibi taleplerde bulunabilir. Kesinleşmiş boşanma kararının iptali mümkün değildir. Bu nedenle, kadınların bu hakları doğru bir şekilde anlaşma protokolüne dahil etmeleri önemlidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARINA UYULMAMASI HALİNDE NE OLUR?

Anlaşmalı boşanma protokolündeki hükümler son derece önemlidir ve taraflar için bağlayıcıdır. Mahkeme, boşanma protokolünü gerekçeli kararında aynen yansıttığı için, protokolde belirlenen hükümler taraflar için resmi mahkeme kararı niteliğindedir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan nafaka ve tazminat gibi ödemelerin yapılmaması gibi durumlarda, tapu işlemlerinin gerçekleştirilmemesi veya malların adına geçirilmemesi gibi hususlarda şu dava türlerine başvurulabilir:

 • Tapu iptal ve tescil davası
 • Alacağın tespiti davası
 • Zararın tazmini için tazminat davası
 • Menfi tespit davası
 • Boşanma protokolünün yerine getirilmesi için eda davası
 • İcra takibine itirazın iptali davası

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI AVUKATSIZ AÇILIR MI?

Anlaşmalı boşanma davasının avukat ile açılma zorunluluğu yoktur. Ancak bu durumda dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Protokolün Doğru Hazırlanması: Avukat olmadan dava açacaksanız, anlaşmalı boşanma protokolünü dikkatlice hazırlamanız çok önemlidir. Protokolün eksiksiz ve açık bir şekilde kanuna uygun tüm detayları içermesi gereklidir.
 2. Duruşma Gününe Bireylerin Katılması: Taraflar dava sırasında bizzat mahkemeye gitmeli ve duruşmada hazır bulunmalıdır.
 3. Mahkemeye Başvuru ve Evrak Hazırlığı: Mahkemeye başvurmak ve gerekli evrakları düzenlemek tarafların sorumluluğundadır. Bu evraklar, boşanma dilekçesi ve anlaşma protokolünü içerir.
 4. Harç ve Masraflar: Mahkemeye başvuru sırasında gerekli olan harçlar ve masrafların ödenmesi gereklidir.
 5. Doğru Mahkeme Seçimi: Doğru mahkemeye başvuru yapmak için hak kaybı yaşamamanız için önemlidir. Genellikle eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya son altı aydır birlikte oturdukları yerin mahkemesi yetkilidir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA HUKUKİ DESTEK ALMANIN ÖNEMİ

Anlaşmalı boşanma davasında hukuki destek almak çok önemlidir. Anlaşma protokolünde veya mahkeme aşaması sırasında yapılack bir hata büyük hak kayıplarına sebep olabilir. Bu sebeple anlaşmalı boşanma sürecinde avukatın önemi oldukça büyük ve çeşitli açılardan değerlidir. İşte bunun nedenleri:

 1. Hukuki Bilgi ve Deneyim: Avukatlar, hukuki süreçleri ve gereklilikleri iyi bilirler. Anlaşmalı boşanma şartlarını değerlendirip size en uygun süreci tercih ederler.
 2. Dökümantasyon ve Protokol Hazırlığı: Avukatlar, dava için gerekli olan tüm evrakları düzenlerler. Bu, davanın doğru bir şekilde başlaması için önemlidir.
 3. Haklarınızı Koruma: Avukat, sizin haklarınızı savunur ve en iyi sonuca ulaşmanız için mücadele eder. Hukuki sürecin her aşamasında size rehberlik eder.
 4. Protokolün Doğru Hazırlanması: Anlaşmalı boşanma davasında protokolün doğru bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. Avukat, tarafların haklarına ve taleplerine uygun bir protokol hazırlar.
 5. Hukuki Süreci Hızlandırma: Avukatın rehberliği ile hukuki süreç daha hızlı ilerler. Gerekli evrakların düzenlenmesi, başvurunun yapılması ve duruşma gününün belirlenmesi gibi işlemler avukatın deneyimi sayesinde daha hızlı gerçekleşir.
 6. Taraflar Arasında Arabuluculuk: Avukat, taraflar arasında uzlaşma sağlamak için arabuluculuk yapar. Bu, anlaşmalı boşanma sürecinin daha kolay ve hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlar.
 7. Dengeli Bir Anlaşma: Avukat, protokolün taraflar arasında dengeli bir şekilde oluşturulmasını sağlar. Bu, gelecekte ihtilafların azalmasına yardımcı olur.
 8. Hukuki Risklerin Azaltılması: Avukat, davanın olası hukuki risklerini belirler ve bu risklere karşı önlemler alır. Bu, ileride yaşanabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma davasında avukatın rehberliği, sürecin düzgün ve adil bir şekilde ilerlemesi için kritik önem taşır. Tarafların haklarının korunması ve en iyi sonuca ulaşılması için uzman bir avukatın rehberliği önemlidir. Boşanma avukatının önemi hakkında detaylı bilgi almak için “Boşanma Avukatı”

Diğer makalelerimizi buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Önceki yazı
30 SORUDA BOŞANMA REHBERİ
Sonraki yazı
KİRACIYI TAHLİYE DAVASI VE TAHLİYE SEBEPLERİ
keyboard_arrow_up