boşanma rehberi 2023

30 SORUDA BOŞANMA REHBERİ (2023 YILI GÜNCEL)

Boşanma süreci, her iki taraf için de duygusal ve hukuki açıdan zorlayıcı olabilir. Türkiye’de boşanma sürecine dair en çok sorulan 30 soruya cevaplar içeren bu boşanma rehberi, boşanma sürecinde yol gösterici olmayı amaçlamaktadır.

Bununla birlikte, unutulmamalıdır ki boşanma hukuku, hukuki bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Kendine özgü prosedürleri bulunmasının yanı sıra, kamu yararının gözetilmesi sebebiyle diğer hukuk dallarından ayrılır. Tarafların Türk Medeni Kanunu’nun boşanma ile ilgili hükümlerine aykırı talepleri, hak kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle, boşanma sürecinde uzman bir aile hukuku avukatından destek almak son derece önemlidir.

TÜRKİYE’DE BOŞANMA İLE İLGİLİ EN SIK SORULAN 30 SORU:

 1. Türkiye’de boşanmak için hangi mahkemede dava açılır?

Türkiye’de boşanma davası başvurusu Aile Mahkemelerine yapılır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yargı bölgelerinde Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Hukuku Mahkemesi sıfatıyla davaya bakar.

 1. Boşanma davası nerede açılır?

Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

 1. Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası boşanma Dava dilekçesi ile Aile Mahkemesine başvuruda bulunularak açılır. Bu dilekçede, boşanma sebepleri ve gerekçeleri ile talepler detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Ayrıca gerekli harçların mahkemeye ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde dava açılmamış kabul edilir.

 1. Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?

Çekişmeli boşanma davası, taraflar arasında anlaşma olmadığı durumlarda açılır. Taraflar, mahkemeye bildirdikleri delilleri uyarınca mahkemeden talepleri çerçevesinde karar verilmesini isterler. Çekişmeli boşanma davası, tarafların mahkemeye başvurarak boşanma dava dilekçesiyle açılır. Mahkemeye gerekli harçların yatırılmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde mahkeme davacıya süre vererek harçları tamamlamasını aksi takdir davanın açılmamış sayılacağını ihtar eder.

 1. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, tarafların boşanma ve diğer konularda anlaştığı durumlarda açılır. Tarafların ortak talepleri doğrultusunda mahkemeye boşanma protokolü ile başvurulur. İlk duruşmada tarafların bizzat duruşmaya katılarak protokolü kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekir. Ayrıntılı bilgi için Anlaşmalı Boşanma” sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 1. 1 yıl dolmadan boşanma davası açılır mı?

Çekişmeli boşanma davası için bir süre şartı hukukumuzda bulunmamaktadır. Her zaman çekişmeli boşanma davası açılabilir. Ancak anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için evlilik tarihinden itibaren en az 1 yıl geçmiş olması gerekir.

 1. Çekişmeli boşanma davasında avukat zorunlu mudur?

Boşanma davalarında avukat ile temsil zorunlu değildir. Ancak Boşanma süreci teknik hukuki detaylar içerir. Bir avukatın rehberliği, süreci daha kolay ve adil bir şekilde atlatmanızı sağlar. Bu nedenle bir boşanma avukatına başvurmanız önerilir.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat zorunlu mudur?

Anlaşmalı Boşanma Davalarında avukat zorunlu değildir. Ancak boşanma protokolünün düzenlenmesi teknik hukuki bilgi ve deneyim gerektirir. Boşanma protokolünde göz ardı edilen bir husus büyük sonuçlar doğurabilir.

Boşanma avukatının önemi ve görevleri hakkında detaylı bilgi almak için  “Boşanma Avukatı”  sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 1. Boşanma nasıl gerçekleşir?

Boşanma, yerel mahkeme kararının kesinleşmesi ile gerçekleşir. Yerel Mahkeme kararı istinaf edilmişse kesinleşmemiş sayılır ve boşanma henüz gerçekleşmemiştir. İstinaf mahkemesinin boşanma kararını onaması ile boşanma kesinleşir.

 1. Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davalarının süresi duruma göre değişebilir. Anlaşmalı davalar kısa sürede sonuçlanabilirken, çekişmeli davalar daha uzun sürer. Türkiye’de bir boşanma davasının istinaf süreci ile birlikte kesinleşmesi ortalama 3-4 yıl sürer.

 1. Boşanma işlemleri nelerdir?

Boşanma işlemleri, dava dilekçesinin hazırlanması, mahkemeye sunulması, tensip zaptı düzenlenmesi, dilekçeler teattisi aşamasının tamamlanması, duruşma süreci ve karar aşamalarını içerir.

 1. Boşanma sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanununa göre boşanma sebepleri sayılmıştır. Bunlar arasında zina, akıl hastalığı, hayata kast, onur kırıcı davranışlar gibi durumlar bulunur. Ayrıntılı bilgi için Boşanma Davası sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 1. Boşanma için gerekli belgeler nelerdir?

Boşanma için gerekli evraklar, boşanma davası dilekçesi, tarafların kimlik bilgileri, nüfus kayıtları, deliller gibi belgeleri içerir.

 1. Boşanma davası cevap dilekçesi nedir?

Boşanma davası cevap dilekçesi, davanın açıldığı tarafın, yani davalının, mahkemeye verdiği yazılı savunmadır. Bu dilekçe ile davalı, davacının iddialarına cevap verir ve kendi savunmasını yapar. Boşanma davasında cevap dilekçesi 2 haftalık süre içinde mahkemeye sunulmalıdır.

 1. Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Anlaşmalı boşanma için tarafların maddi ve manevi tazminat, nafaka, mal paylaşımı, çocukların velayeti gibi tüm konularda anlaşmış olmaları gerekir. Türk Medeni Kanunu’na göre, evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gereklidir.

 1. Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer, tek celsede boşanmak mümkün mü?

Anlaşmalı boşanma süresi davanın detaylarına göre değişebilir. Tek celsede boşanmak mümkündür. Davanın açıldığı mahkemenin iş yoğunluğuna göre değişse de anlaşmalı boşanma davaları genelde 2-3 ay içinde sonlandırılır.

 1. Çekişmeli boşanma davası nedir?

Çekişmeli boşanma davası, eşler arasında boşanma konusunda anlaşma sağlayamadıkları durumda başvurulan hukuki bir süreçtir. Bu tür davalarda, mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşmazlık yaşanır ve mahkeme kararıyla çözülmesi gerekir. Eşlerin fikir ayrılıkları olduğu, anlaşma sağlanamadığı veya anlaşma zorluğu yaşandığı durumlarda çekişmeli boşanma davası açılır.Çekişmeli Boşanma Şartları Nelerdir?

 1. Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter?

Çekişmeli boşanma davalarının tamamlanma süresi davaların karmaşıklığına, taraflar arasındaki anlaşmazlıklara ve mahkeme yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Ancak Türkiye’de olağan bir çekişmeli boşanma davasının 5-6 celse süreceği söylenebilir.

 1. Boşanma davasında kadının hakları nelerdir?

Kadın, boşanma sürecinde maddi taleplerde bulunabilir. Bunlar, nafaka talebi, mal paylaşımı ve diğer ekonomik haklar olabilir. Eğer çocuklar varsa, kadın velayet konusunda talepte bulunabilir. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını göz önünde bulundurarak velayet kararı verir. Boşanma süreci boyunca, ekonomik olarak zor durumda olan kadın, mahkeme kararıyla tedbir nafakası alabilir. Kadının kişisel güvenliği ve korunması da önemlidir.

 1. Boşanma davası sürerken başka biriyle görüşmek mümkün mü?

Boşanma dava süreci devam ederken, başka biriyle duygusal ilişki yaşamak ve görüşmek hukuki açıdan sorun yaratabilecek bir husustur. Hukuki olarak, boşanma dava süreci tamamlanana kadar evlilik devam etmektedir, bu nedenle başka biriyle ilişkiye girmek, hukuki açıdan sorunlara yol açabilir.

 1. Boşanmada maddi ve manevi tazminat nedir?

Boşanma davasında maddi tazminat, ekonomik kayıpları telafi etmeye yönelik talep edilirken, manevi tazminat ise duygusal acı ve sıkıntıları telafi etmek amacıyla talep edilir. Tazminat kusurlu eşten alep edilebilir. Tazminata ilişkin ayrıntılı bilgi için Boşanma Tazminatı sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 1. Boşanma davasında tazminat nasıl talep edilir?

Boşanma davasında Tazminat talebi, dava dilekçesinde belirtilir ve mahkeme sürecinde detaylı olarak ele alınır. Boşanmada maddi ve manevi tazminat talep edilmesi teknik bir hukuki bilgi gerektirdiği için avukatınız bu süreçte size rehberlik edecektir.

 1. Boşanma davasında tazminat miktarı nasıl belirlenir?

Tazminat miktarı, tarafların ekonomik durumu, evliliğin süresi, tarafların yaşları gibi faktörlere göre belirlenir. Mahkeme, tarafların taleplerini değerlendirerek bir karar verir.

 1. Boşanma davasında nafaka nasıl belirlenir?

Boşanma davasında nafaka miktarı, tarafların ekonomik durumu, çocukların ihtiyaçları, yaş, sağlık ve meslek durumları gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Ayrıca, evlilik süresi, tarafların evlilik boyunca birbirlerine sağladıkları katkılar da nafaka miktarını etkileyen önemli unsurlardır. Tarafların anlaşması halinde, mahkeme bu anlaşmayı değerlendirip onaylayabilir.

 1. Boşanma davası nasıl düşer?

Boşanma davası, tarafların anlaşması veya dava sürecinde vazgeçmesi durumunda düşebilir. Davacının davadan feragat etmesi durumunda bir daha aynı boşanma sebebine dayanarak dava açamaz.  Davanın taraflarca takipsiz bırakılması durumunda da boşanma davası düşer. Ancak tarafların davayı yenileme hakkı vardır.

 1. Boşanma davasında alınabilecek tedbirler nelerdir?

Tedbir nafakası, ekonomik olarak zor durumda olan tarafın geçici olarak desteklenmesini amaçlar. Geçici velayet kararı ise boşanma süreci boyunca çocukların hangi ebeveynin velayetinde olacağını belirler. Ayrıca, mal paylaşımı ve diğer ekonomik konularda da geçici tedbir kararları alınabilir. Bu tedbirler, davaya adil bir şekilde yaklaşılmasını ve tarafların haklarının korunmasını sağlar.

 1. Boşanma davasının masrafı ne kadardır?

Boşanma davası harç ücretleri davada talep edilen tutara göre değişeceğinden dolayı bu konuda avukatınızdan veya ilgili mahkemeden bilgi almanız önemlidir.

 1. Boşanma davası açmak ne kadar tutar?

Boşanma davasında boşanma dilekçesinde belirtilen talepler uyarınca mahkemeye harç ve gider avansı ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu masrafların haricinde eğer avukat aracılığıyla dava açılacaksa 2023 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre avukata ödenecek asgari ücret 9.200 TL’dir.

 1. İnternette bulunan boşanma davası dilekçe örneği kullanılır mı?

Boşanma davalarında internetten bulunan dilekçelerin kullanılması hak kaybına yol açabilir. Her boşanma davası kendine özgü özelliklere sahiptir ve kanunlar çerçevesinde usule uygun bir şekilde boşanma dilekçesinin oluşturulması gerekmektedir. Hazır boşanma dilekçesinin kullanılması geri dönüşü olmayan hatalara sebep olabilir.

 1. Boşanma davası E devlet sisteminde gözükür mü?

UYAP sistemi; e-devlet ile entegre olduğundan dolayı boşanma davası e-devlet sisteminde gözükür. UYAP Vatandaş sistemine e-devlet şifresi ile giriş yapılarak boşanma davasında gelen ve giden tüm evraklar görülebileceği gibi e-imza veya mobil imza ile tarafı olunan dosyaya dilekçe gönderilebilir.

 1. Boşanma Davası sorgulama nasıl yapılır?

Türk Vatandaşları adlarına açılan boşanma davasını e-devlet ve vatandaş UYAP sistemleri üzerinden sorgulayabilir. E-devlet sistemine dahil olmayan yabancılar ya da henüz e-devlet sistemine yansımayan davaları sorgulaması adliyelerin ön bürolarından yapılabilir.

Diğer makalelerimizi buradan inceleyebilir ve hukuki destek talepleriniz için info@cbhukuk.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

YASAL UYARI: Web sitemizde yer alan makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Orbay Çokgör’e aittir ve tüm makaleler elektronik imzalı zaman damgalı olarak hak sahipliğinin tescil edilmesi amacıyla yayınlanmaktadır. Sitemizdeki makalelerin, kaynak link vermeden kopyalanarak veya özetlenerek başka web sitelerinde yayınlanması durumunda, hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Önceki yazı
İZALE İ ŞUYU DAVASI NASIL AÇILIR?
Sonraki yazı
ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTLARI VE SÜRECİ
keyboard_arrow_up