Medeni Kanun kapsamında, eşler evlilik öncesi, sırası ve sonrasında evlilik malları konusunda Türkiye’de evlilik öncesi ve evlilik sonrası anlaşmalar yapabilirler.

Yasal evlilik mülkiyeti sistemi, eşlerin evlilik sırasında elde ettikleri varlıklardan eşit olarak yararlanacakları anlamına gelen “edinilen mallara katılım” dır. Boşanma durumunda, Mahkemenin evlilik mülkü bölümündeki varlıkların türünü belirlemesi gerekecektir. Bu kapsamda hiçbir kişisel eşya yer almayacaktır. Eşler yasal evlilik mülk rejimine tabi olmak istemiyorlarsa, ortak ayrı mülkiyet rejimini veya ortak mülkiyet rejimini seçebilirler.

Evlilik öncesi ve sonrası sözleşmelerin geçerliliği

Türk hukukuna göre evlilik mülkiyeti rejimini düzenleyen iki farklı sistem vardır. Düzenleme, yasal evlilik mülk sistemine veya ayrı bir evlilik sözleşmesine dayanabilir.

Yasal evlilik mülkiyeti sistemi “edinilen varlıklara iştirak” dir, yani eşlerin evlilik sırasında elde ettikleri varlıklardan eşit olarak yararlanmalarıdır. Edinilen varlıklara katılım kuralları, evlilik mülkiyeti hakkında ayrı bir anlaşmanın olmaması durumunda geçerli olacaktır.

Eşler yasal evlilik mülk rejimine tabi olmak istemezlerse, ayrı bir mülkiyet rejimi, ortak ayrı mülkiyet rejimi veya ortak mülkiyet rejimi seçebilirler.

Medeni Kanun uyarınca, eşler evlilik öncesi, sırası ve sonrasında evlilik malları hakkında evlilik anlaşmaları yapabilirler.

Evlilik öncesi anlaşmanın iki farklı şekli vardır (Madde 205, Medeni Kanun)

Evlilik öncesi sözleşme: Ön evlilik sözleşmesi noterde tamamlanabilir.

Evlilik mülk rejimi.:Eşler, nikah başvurusunda bulunurken kullanmak istedikleri rejimi nikah memuruna bildirebilirler.

Eşler evlilik başvurusu sırasında bir evlilik mülk rejimi seçmeye karar verirlerse, evlilik sicil memuruna yazılı olarak bilgi vermeleri gerekir. Eşler, Medeni Kanunun 242. Maddesi uyarınca, evlilik öncesi bir anlaşma ile ayrı bir mülkiyet rejimi seçerse, her eş kendi mülkiyeti üzerindeki intifa, yönetim ve tasarruf haklarını (yasal sınırlar dahilinde) koruyabilir. Bu tür bir rejimde her eş, kendi mallarıyla ilgili olarak kendi borçlarından sorumludur ve boşanma durumunda eşlerin birbirlerinin malları üzerinde herhangi bir hak iddia etme hakları olmayacaktır. Evlilik kurumu doğrudan kamu politikasıyla ilişkilidir ve hâkim, evlilik öncesi bir anlaşmada öngörülen şartlar konusunda mutlak yetkiye sahiptir.

Lütfen info@cbhukuk.com ile iletişime geçiniz. Diğer hizmet alanlarımızı da inceleyiniz.