EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMALAR VE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ

Medeni Kanun kapsamında, eşler evlilik öncesi, sırası ve sonrasında evlilik malları konusunda Türkiye’de evlilik öncesi ve evlilik sonrası anlaşmalar yapabilirler.

Yasal evlilik mülkiyeti sistemi, eşlerin evlilik sırasında elde ettikleri varlıklardan eşit olarak yararlanacakları anlamına gelen “edinilmiş mallara katılım” dır. Boşanma durumunda, Mahkemenin evlilik mülkü bölümündeki varlıkların türünü belirlemesi gerekecektir. Bu kapsamda hiçbir kişisel eşya yer almayacaktır. Eşler yasal evlilik mülk rejimine tabi olmak istemiyorlarsa, ortak ayrı mülkiyet rejimini veya ortak mülkiyet rejimini seçebilirler.

Evlilik öncesi ve sonrası sözleşmelerin geçerliliği

Evlilik, birçok kültürde toplumsal bir kurum olarak kabul edilir ve genellikle iki birey arasında sevgi, saygı ve dayanışma temelinde kurulan bir birlikteliğin resmi bir şekilde tanınmasıdır. Bu birliktelik, zaman içinde değişen dinamikler ve beklentilerle birlikte evlilik sözleşmelerinin oluşturulmasını ve kullanılmasını da gündeme getirmiştir.

Evlilik sözleşmesi, evlilik öncesinde veya evlilik sırasında çiftler arasında imzalanan ve noterde onaylanan bir belgedir. Bu sözleşme, evlilik birliğinin koşullarını, varlıkların paylaşımını, miras hakkı düzenlemelerini ve potansiyel boşanma durumunda mal paylaşımını belirleyen bir hukuki belgedir.

Evlilik Öncesi Sözleşmelerin Geçerliliği:

  1. Kanuni Çerçeve: Her ülkenin evlilik sözleşmeleri konusundaki yasal düzenlemeleri farklıdır. Bu nedenle, evlilik sözleşmesinin geçerliliği ve içeriği ülkenin yasalarına tabidir. Bazı ülkelerde evlilik sözleşmeleri kanunen geçerli olabilirken, diğerlerinde bazı kısıtlamalar veya şartlar uygulanabilir.
  2. Hakkaniyet ve Adillik İlkesi: Evlilik sözleşmelerinin geçerliliğini belirlerken, sözleşmenin hakkaniyete uygun olup olmadığı da dikkate alınır. Eğer bir evlilik sözleşmesi, bir tarafı haksız şekilde avantajlı duruma getiriyorsa veya diğer tarafı haksız şekilde dezavantajlı duruma düşürüyorsa, mahkemeler bu sözleşmeyi geçersiz kılabilir.
  3. Tarafların Rızası: Evlilik sözleşmesi, tarafların özgür iradesiyle yapılmalıdır. Her iki tarafın da belgeyi imzalamadan önce bilgilendirilmesi ve gönüllü olarak kabul etmesi önemlidir. Taraflardan biri zorla veya baskı altında sözleşmeyi imzalarsa, bu durumda sözleşmenin geçersizliği gündeme gelebilir.
  4. Tam ve Doğru Bilgi: Evlilik sözleşmesi, tarafların mali durumları, varlıkları ve diğer ilgili bilgiler hakkında doğru ve eksiksiz bilgi içermelidir. Tarafların yanıltıcı bilgiler vermesi veya önemli ayrıntıları gizlemesi, sözleşmenin geçersizliğine yol açabilir.

Evlilik sözleşmeleri, çiftler arasında olası belirsizlikleri ve ihtilafları önceden belirlemek ve çözmek için önemli bir araç olabilir. Ancak, bu sözleşmelerin geçerliliği konusunda dikkatli olunmalı ve yasalara uygun olmaları sağlanmalıdır. Ayrıca, her iki tarafın da sözleşmeyi isteyerek ve bilinçli bir şekilde imzaladığından emin olunmalıdır.

Evlilik sözleşmesi hakkında detaylı bilgi için “Evlilik Sözleşmesi Nedir ve Nasıl Yapılır?” yazımızı inceleyebilirsiniz.

Lütfen info@cbhukuk.com ile iletişime geçiniz.

keyboard_arrow_up